Vyjadrisa

Nie, nejde o preklep v titulku. Vyjadrisa je projekt bývalých aj súčasných študentov UKF v Nitre, ktorí sa snažia poskytnúť…