Na Božene sa občas dýcha ťažšie

Už v prvých dňoch na UKF sa bežný študent dozvie o existencii dovtedy neznámeho zariadenia – vzduchotechniky. Pokiaľ…