Z východu na západ

Študentské divadlo VYDI pri UKF v Nitre nedávno „oprášilo“ autorskú inscenáciu študentky 5. ročníka kulturológie Martiny Doričovej…