Štyria statoční (kandidáti na post rektora)

V aule UKF sa 7. apríla 2014 uskutočnia voľby rektora. Volebná listina kandidátov bola zverejnená 27.…