Štyria statoční (kandidáti na post rektora)

V aule UKF sa 7. apríla 2014 uskutočnia voľby rektora. Volebná listina kandidátov bola zverejnená 27. marca 2014, pričom návrhy sa podávali od 4. do 24. marca 2014. Sú štyria uchádzači, a to profesorka Zdenka Gadušová, profesorka Alena Hašková, profesor Juraj Hreško a profesor Ľubomír Zelenický. Všetci štyria v deň volieb predstavia svoje plány zamerané na rozvoj univerzity. So svojím doterajším pôsobením a svojimi cieľmi do budúcna sa boli ochotní podeliť aj s Občasom nečasom.

prof. PaeDr. Zdenka Gadušová, CSc: „Som človek konsenzný a ústretový“

foto-Gadusova
Zdenka Gadušová

Počas svojej 38-ročnej pedagogickej praxe pracovala v rôznych funkciách. V súčasnosti však pôsobí ako prodekanka pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia na FF UKF v Nitre. „Všetky posty som zastávala s patričnou zodpovednosťou a pracovným nasadením,“ uvádza. Svoje pedagogické pôsobenie hodnotí pozitívne. „Myslím si, že mám so študentmi dobrý vzťah a že som ich aj niečo naučila, minimálne tých, čo sa učiť chceli. Učenie ma baví, lebo som túto prácu chcela od detstva robiť. Napriek všetkému ma táto “mánia“ doposiaľ neopustila.“

Prijatie kandidatúry na rektora nebolo pre Zdenku Gadušovú jednoduché. „Prijala som ju, ale predovšetkým z pocitu zodpovednosti za fakultu a z úcty voči tým, ktorí mi veria a ktorí ma na tento post navrhli,“ objasňuje svoje rozhodnutie. Verí, že univerzita má svoju budúcnosť. K rozvoju školy hodlá prispieť rôznymi spôsobmi. „Chcela by som univerzitu otvoriť viacej navonok a pokúsiť sa ekonomické a demografické „nášľapné míny“ preklenúť, napríklad náborom platiacich študentov zo zahraničia,“ naznačuje a dopĺňa, „samozrejme, univerzita musí vytvárať podmienky pre vycestovanie a štúdium v zahraničí aj pre svojich študentov.“ Dôležitosť vidí i v ponuke študijných programov akceptovaných spoločenskou praxou doma i zahraničí. Fungovanie univerzity ako celku podľa Zdenky Gadušovej zabezpečí hlavne zodpovedný prístup k práci všetkých zamestnancov. Každý by si však mal vážiť i prácu ostatných. „Univerzita nemôže dobre fungovať ani bez učiteľov, ani bez administratívnych či technických a iných pracovníkov a, samozrejme, ani bez študentov,“ vysvetľuje na záver.

prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.: „Nemám rada konflikty.“

Alena Hašková
Alena Hašková

„Celý môj profesionálny život je spätý s UKF. Nikdy som nepôsobila v tej „najvyššej funkcii”, ale z tých „nižších” mám veľa dlhoročných skúseností; či už z postu zástupkyne vedúceho pracoviska, prodekanky pedagogickej fakulty, alebo aktuálne už sedemročného zastupovania UKF v predsedníctve Rady vysokých škôl,” informuje o svojom profesijnom pôsobení.

Domnieva sa, že uchádzanie sa o post rektora nezávisí od motivácie. „Cítim sa spätá s touto univerzitou a myslím si, že jej mám čo ponúknuť – svoje schopnosti, skúsenosti,” ujasňuje svoje stanovisko. Voľbu rektora prirovnáva k olympijským hrám. „To nie je o vás, to je o tom podujatí, o hrách ako takých, v našom prípade o univerzite. Víťaz môže byť len jeden, ale je to o schopnostiach účastníkov, o nomináciách, neúčastiach niektorých športovcov, o zastúpení jednotlivých štátov, o tom, kam svojím odvedeným výkonom môžete hry posunúť, o konfrontácii zúčastnených, ktorá v konečnom dôsledku posúva nielen vás, ale aj samotné hry,” polemizuje.

Dôležitá je podľa Aleny Haškovej najmä kvalita vzdelávania. „V súčasnosti je to alfa a omega všetkého diania okolo vysokých škôl na Slovensku Z môjho pohľadu však veľa vecí, ktoré majú garantovať kvalitu vzdelávania na VŠ, nás – opäť využijem športovú analógiu – v zápale boja o čo najlepší výsledok dostávajú z klziska niekde za mantinel.” Nejde tu len o UKF, ale o celkovú situáciu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. „UKF ako súčasť národného systému školstva musí akceptovať určité pravidlá, ale ak ich považuje za kontraproduktívne pre kvalitné zabezpečovanie jej hlavného poslania, tak ich nemôže prijímať pasívne. Konflikty síce nemám rada, ale ak treba, tak sa nebojím do nich ísť,” zakončuje.

občas nečas hlasovanie

prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.: „Medzinárodné kontakty a spolupráca sú prioritou“

Juraj Hreško
Juraj Hreško

Pôsobí na našej univerzite od roku 1997, a to na katedre ekológie a environmentalistiky. Od roku 2004 je i vedúcim tejto katedry. Svoju výskumnú činnosť vykonáva v oblasti krajinnej ekológie a v ekológii vysokohorských ekosystémov. Tiež sa podieľa(l) na tvorbe významných projektov. Jeho vedecké aktivity boli podporované viacerými grantmi domácich i zahraničných vedeckých agentúr. Spolupracoval s niekoľkými významnými vedeckými inštitúciami v zahraničí; taktiež bol publikačne činný.

Svoje rozhodnutie uchádzať sa o post rektora argumentuje: „Predovšetkým si myslím, že aj na úrovni univerzity je nutné sa viac pozrieť na podmienky, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie kvality fungovania študijných odborov a programov.“

„Riadenie univerzít v súčasnosti musí rešpektovať princíp kompetentnosti,“ uvádza v súvislosti so svojou koncepciou rozvoja univerzity. Rád by tiež zabezpečil možnosti prezentácie univerzity na medzinárodných podujatiach. Rovnako by sa snažil rozvíjať kooperáciu so zahraničnými študentmi. V rámci „vnútorných“ opatrení univerzity je podľa Juraja Hreška nevyhnutné zvýšiť personálnu a odbornú kvalitu pedagógov. Výraznejšie by chcel podporiť i úspešných riešiteľov projektov a garantov odborov, kde sa uskutočňuje doktorandské štúdium.

prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.: „Univerzita sa o svoju budúcnosť nemusí báť“

Ľubomír Zelenický
Ľubomír Zelenický

„Na UKF pracujem od roku 1981, odborne a organizačne som zaradený na katedru fyziky fakulty prírodných vied, kde sa venujem vzdelávacej a výskumnej činnosti,“ hovorí o svojom pôsobení v rámci univerzity. Zastával rôzne funkcie, no v súčasnosti je dekanom spomínanej fakulty. „Na všetkých postoch a pozíciách, okrem cieľov dosahovať na danom stupni tie najlepšie výsledky, som vždy presadzoval ambíciu stmeľovať kolektív a vytvárať priaznivú atmosféru tak pre vedeckú, ako aj  pedagogickú prácu. Dôraz na ľudský rozmer manažérskej činnosti považujem za jednu z mojich priorít,“ vysvetľuje, „tým, že som sám prešiel mnohými procesmi a prakticky si vyskúšal rôzne posty, viem posúdiť prácu každého zamestnanca z príslušnej pozície jeho nadriadeného, ohodnotiť jeho prínos pre prosperitu univerzity.“

Doterajšiu činnosť UKF a jej rozvoj hodnotí pozitívne. Je presvedčený, že univerzitu treba i naďalej posúvať vpred. „Práve aktivity a činnosti, ktorým som doteraz venoval pozornosť na katedre a fakulte, by podľa mňa mohli doplniť mozaiku univerzitného vývoja. To je aj hlavný dôvod mojej kandidatúry na post rektora,“ uvádza.

Vízia rozvoja Ľubomíra Zelenického sa opiera o spolupatričnosť študentov a zamestnancov. Jeho prianím je, aby univerzitu vnímali ako svoju. „Mám predstavu o tom, že by som do procesov súvisiacich s rozvojom univerzity chcel vtiahnuť viac tvorivých osobností, vrátane študentov, delegovať im právomoci, ako aj zodpovednosť, a vytvoriť im k tomu náležité podmienky,“ objasňuje svoje plány v závere.

autorka: Anna Patková
foto: archív kandidátov, ukf.sk, aktuality.sk

 

 

 

 

 

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.