Potvrdené: Na zápis BEZ overeného diplomu z UKF

Dvakrát sme v Občase nečase riešili problematiku potrebnosti notársky overených bakalárskych diplomov vydaných Univerzitou Konštantína Filozofa…

Bakalárku a diplomovku odovzdať dvakrát v pevnej väzbe, prosím!

Pravidlá hovoria jasne: keď chceš ukončiť bakalárske alebo magisterské štúdium, napíš záverečnú prácu a v dvoch vyhotoveniach ju…

Bezpečnosť nadovšetko alebo UKF ťa vidí

Položili ste si niekedy otázku, čo robí UKF pre bezpečnosť seba samej a jej študentov? Nuž, odpoveď nie…

Kam ísť po radu na UKF?

Psychológ a kariérny poradca sú funkcie, ktorých služby by viacerí študenti UKF uvítali. Naša univerzita oficiálne takéto…

Nový rektor UKF Ľubomír Zelenický: „Chcem medzi ľudí vrátiť vzájomnú komunikáciu“

Naša univerzita má nového rektora. Keďže odchádzajúci rektor už kandidovať nemohol, na jeho miesto po vymenovaní prezidentom…

O voľbách po voľbách

V pondelok 7. apríla prebehli na UKF voľby rektora. Profesor Ľubomír Zelenický získal od Akademického senátu najviac…