O voľbách po voľbách

V pondelok 7. apríla prebehli na UKF voľby rektora. Profesor Ľubomír Zelenický získal od Akademického senátu najviac hlasov. Nový prezident Andrej Kiska ho však za rektora oficiálne vymenuje až v júli.

Ľubomír ZelenickýĽubomír Zelenický pracuje na našej univerzite od roku 1981. Od roku 2006 doteraz zastáva funkciu dekana fakulty prírodných vied. „Na všetkých postoch a pozíciách, okrem cieľov dosahovať na danom stupni tie najlepšie výsledky, som vždy presadzoval ambíciu stmeľovať kolektív a vytvárať priaznivú atmosféru, ako pre vedeckú, tak aj  pedagogickú prácu,“ vysvetľuje novozvolený rektor, „tým, že som sám prešiel mnohými procesmi a prakticky si vyskúšal rôzne posty, viem posúdiť prácu každého zamestnanca z príslušnej pozície jeho nadriadeného, ohodnotiť jeho prínos pre prosperitu univerzity.“

Aby bola naša “alma mater” čoraz lepšia 

Predošlých rektorov si ich nástupca hlboko váži. Myslí si, že vďaka nim je UKF kvalitnou a akceptovanou univerzitou. „Postavenie na pomyselnej 6. priečke medzi slovenskými univerzitami je toho dôkazom. Rád by som pokračoval v posúvaní univerzity smerom k jej ďalšej – i medzinárodnej – akceptácii pri zachovaní všetkého pozitívneho z minulosti a prítomnosti,“ vyjadruje sa.

zelenický

„Mojím strategickým cieľom bude budovať klasickú univerzitu so silnou orientáciou na oblasť pedagogických, humanitných, prírodných a sociálnych vied, zdravotníctva a umenia. Vo vybraných oblastiach, predovšetkým v odboroch, kde máme akreditované doktorandské študijné programy, je možné reálne hovoriť aj o zárodkoch výskumnej univerzity,“ objasňuje svoj zámer v súvislosti s úlohou a poslaním našej univerzity. Tá podľa jeho slov poskytuje nielen vysokoškolské vzdelanie či tvorivú realizáciu, ale i prácu v prospech hospodárskeho života a rozvoja regiónu.

Vymenúva i viacero čiastkových cieľov. „Mojou prioritou je udržať UKF  naďalej ako atraktívnu univerzitu z pohľadu vzdelávania,” pripomína profesor Zelenický. V tejto súvislosti chce klásť dôraz na odbornú prax, ktorá predpokladá adekvátne uplatnenie na trhu práce. Medzi jeho ďalšie ciele patrí realizácia študijných programov v cudzích jazykoch a podpora aktivít študentov. Pozícia našej školy sa odvíja najmä od jej úspechov, preto má v pláne výraznejšie podporovať mladých vedeckých výskumníkov, doktorandov a v neposlednom rade všetkých aktívnych študentov.

občas nečas hlasovanie

Tri princípy nového rektora

Nový rektor má v pláne sa v koncepcii rozvoja našej univerzity opierať o tri hlavné princípy. Prvým z nich je udržanie stability a harmónie na UKF. Podľa jeho slov sa tu ide o zabezpečenie ustálených ekonomických, personálnych a materiálnych podmienok. Taktiež treba klásť rovnaký dôraz na podmienky rozvoja všetkých fakúlt a podporovať ich spoluprácu.

zelenicky s

Druhý princíp by mal zabezpečiť zlepšenie komunikácie.  „Pamätám si obdobie, keď sme sa na bývalej fakulte a neskôr vysokej škole a univerzite vzájomne častejšie stretávali, spoločne hľadali riešenia problémov a pomáhali si navzájom,“ spomína. Následne prechádza k súčasnej situácii a možným riešeniam momentálnych nedostatkov. „Dnes sa mi zdá, že v návale povinností nemáme čas na vzájomnú komunikáciu, zdieľanie svojich  problémov a spoločné riešenie úloh. Chcem vytvoriť priestor na vzájomné stretávanie sa a zefektívniť komunikáciu medzi pracovníkmi, katedrami, fakultami a rektorátnymi pracoviskami v tvorivom a vzájomne ústretovom dialógu,“ uvádza. Jeho tretím princípom rozvoja univerzity je spolupatričnosť s univerzitou. „Mojím želaním je, aby sa všetci zamestnanci i študenti našej univerzity zaujímali a spolupodieľali na profilovaní vzdelávacej a vedeckej činnosti a aktívne sa zúčastňovali na organizovaní vnútorného života našej univerzity,“  hovorí s nádejou nový rektor.

autorka: Anna Patková
foto: Kristína Biela, ukf.sk, google.com

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.