Rector of UKF: The biggest problem in education is an acute shortage of funds

Originally published in Slovak language by Jessica Vulganová. Universities are on the verge of collapse. “In…

Rektor udelil na pondelok krátke voľno, študenti si oddýchnu necelé dve hodiny

Pri príležitosti zasadnutia akademickej obce budú mať všetci zamestnanci a študenti UKF v pondelok krátke voľno. …

Je možné, aby študent absolvoval predmet skôr, ako ho má v študijnom pláne?

Máte v rozvrhu niekoľkohodinový prázdny priestor a seminár, ktorý je v študijnom pláne až o rok, sa odúča presne v čase…

Známa Pifa skončila. Čo bude na jej mieste?

Podnik v areáli ŠD Zobor bol počas letného i zimného semestra do skorých ranných hodín plný študentov zabúdajúcich…

Štyria statoční (kandidáti na post rektora)

V aule UKF sa 7. apríla 2014 uskutočnia voľby rektora. Volebná listina kandidátov bola zverejnená 27.…

Ako to vlastne s tým parkovaním je…

Vedenie univerzity vydalo koncom minulého roka nariadenie, ktoré reguluje parkovanie pred budovou UKF na Triede Andreja…