Byť nový, in a vlastniť ár

Fejtón Takmer každoročne sa v médiách objavia prieskumy zaoberajúce sa atraktivitou povolaní. Za najatraktívnejšie sú považované profesie ako…