Realita docentských titulov na UKF

diplomVysokoškolský zákon okrem iného umožnil uchádzačom o titul docenta pokračovať v odbore, ktorý pôvodne nevyštudovali. Docentúru si môžu urobiť aj v príbuznom, podľa niektorých jednoduchšom odbore. Vyštudovaný psychológ na súkromnej Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave tak získal docentský titul nie v odbore psychológia, ale ošetrovateľstvo. Ľudia sa začali pýtať, Občas nečas sa spýtal tiež. A rovno tých najkompetentnejších – dekanov.

ON: Je získanie docentúry také jednoduché, ako vyznelo z prípadu psychológa?

Zdenka Gadušová, dekanka FF: „Otvorenie habilitačného konania schvaľuje Vedecká rada fakulty, ktorá navrhne troch posudzovateľov habilitačnej práce a štyroch členov habilitačnej komisie. Z nich len jeden môže byť z domáceho pracoviska, ostatní musia byť z iných pracovísk (UNI a SAV) na Slovensku, prípadne je jeden člen aj zo zahraničia. Takže nejde o subjektívne posúdenie kompetencií a výsledkov vedeckej a pedagogickej práce habilitanta. Je to dlhý a náročný proces.”

Ľubomír Zelenický, dekan FPV: „Kto pozná celý proces habilitácie, ťažko spochybní jej legitímnosť. Treba si uvedomiť, že každá univerzita prejde náročným procesom, v ktorom získava práva na realizáciu habilitačných konaní. Nastavuje minimálne kritéria, ktoré sú porovnateľné s ostatnými univerzitami. Získanie docentúry si vyžaduje od uchádzača dlhoročnú náročnú vedeckú, pedagogickú a publikačnú aktivitu. V súčasnosti si žiadna univerzita nedovolí podliezť latku danú uvedenými kritériami.”

ON: Je teda stále relevantné zvažovať možnosť „jednoduchšej” voľby? Existuje vôbec nejaká jednoduchšia voľba na UKF?

Zdenka Gadušová, dekanka FF: „O habilitácie je zhruba rovnomerný záujem vo všetkých odboroch, na ktoré má fakulta udelené práva. Nemyslím si, že sú odbory jednoduchšie a zložitejšie – je to laický, nekompetentný pohľad na vec. Niekedy je však voľba príbuzného študijného odboru nevyhnutnosťou, ak nie je možné habilitovať sa v konkrétnom odbore. Ako napríklad v prípade cudzích jazykov alebo nových študijných odborov.”

Ľubomír Zelenický, dekan FPV: „Prírodné vedy sú samé o sebe náročné a hľadať medzi nimi jednoduchší odbor by som si nedovolil. Samotný záujem o habilitácie je limitovaný plnením kritérií. Dnes nie veľa uchádzačov spĺňa požadované kritéria. Reálne máme zhruba na každú vedeckú radu jedno habilitačné konanie a v tom sú uchádzači zo Slovenska aj zo zahraničia.”

Eva Sollárová, dekanka FSVaZ: „FSVaZ má právo na habilitačné konanie v odboroch psychológia a sociálna práca. Oba sú porovnateľné, keďže ide o rovnakú skupinu odborov – príbuzných. Aj vzhľadom na počet absolventov či v praxi pôsobiacich odborníkov hodnotím záujem o habilitačné konanie za porovnateľný. Nevnímam tieto odbory ako jednoduchšie, aj tieto, aj ostatné odbory v rámci UKF majú zjednotené kritériá.”

rektor-vozar-vymenuva-novych-docentov

ON: Slovenské médiá informovali, že vedúci fakúlt tlačia pedagógov do docentúr, aby si tak zaistili garantov pre študijné odbory. Aká je realita na UKF?

Gabriela Porubská, dekanka PF: „Na mňa počas môjho 8-ročného funkčného obdobia neboli vyvíjané tlaky a všetky habilitácie a inaugurácie prebehli v zmysle zákonov. Samozrejme, každému záleží na tom, aby mal potrebných garantov študijných programov, ale to sa musí robiť motivačne a s perspektívou, nie s nátlakom.”

Eva Sollárová, dekanka FSVaZ: „Odborný rast patrí na našej fakulte k prioritným témam starostlivosti o personálnu politiku, preto s ňou pracujem s plnou vážnosťou. Určite to nenazývam tlakom, ale podporou. A ak je výsledkom posilnenie aktuálnych či budúcich garancií, je to dobrá správa pre fakultu.”

Ľubomír Zelenický, dekan FPV: „Je legitímnou snahou fakúlt žiadať od svojich zamestnancov získavanie hodností docent a profesor. Jednak v procese habilitácie a v príprave na habilitáciu uchádzač intenzívne rieši vedecké projekty, publikuje, čo je jednoznačným prínosom pre fakultu. Následne je možné docenta použiť ako oponenta, člena skúšobných komisií a garanta študijných programov.”

Podľa prorektora pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci na UKF Miroslava Tvrdoňa pozitívne výsledky môže priniesť v súlade so zákonom aj spojenie príbuzných odborov, ak posunie vedu vpred: „Vidím v tom rozvoj vedy. Jednej aj druhej.” Podobný názor má aj dekan Zelenický: „Možnosť  habilitovať sa v príbuznom odbore považujem jednoznačne za pozitívnu. Je to jediný spôsob, ako je možné rozvíjať nové odbory. Bez takejto možnosti by nevznikla informatika, ekológia a ďalšie nové odbory.” Zároveň však dodáva, že prípadná snaha jednotlivcov o habilitáciu v inom ako „materskom” odbore nie je pre fakultu prínosom. „Takýto docent nie je vo všeobecnosti „použiteľný” ako garant študijného programu.”

Výnimku v schvaľovaní docentúr tvorí len Fakulta stredoeurópskych štúdií, vysvetlil dekan Attila Komzsik: „Naša fakulta zatiaľ nemá právo uskutočňovať habilitačné konanie.”

autorka článku: Soňa Borovská
autorka foto: Jana Krajčovičová
titulný obrázok: www.investujeme.sk

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.