Nitrianska komunitná nadácia podporila 10 projektov

logo-nknV tohtoročnom otvorenom grantovom kole podporila Nitrianska komunitná nadácia 10 verejno-prospešných aktivít sumou 7 706,50 €. K termínu uzávierky 24. 6. 2011 sa o grant uchádzalo 59 projektov. 10 z nich nebolo posudzovaných grantovou komisiou na základe nedodržania podmienky konzultácie. Projekty podporili: Mesto Nitra, BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o., InsData, spol. s r. o.

„Mestský denný tábor fajn sme sa rozhodli podporiť preto, lebo by sme radi podporovali mladé technické talenty, resp. žiakov, ktorí majú záujem o prírodné a technické vedy.”
PaedDr. Zuzana Tannenbergerová
InsData, spol. s r. o.

„Pomaly to už bude 10 rokov, čo si naša spoločnosť začala formovať ciele a stratégiu v oblasti filantropie. Zadefinovali sme si hlavné oblasti filantropického pôsobenia – sociálna oblasť, deti a mládež, život na sídliskách, ako aj formy podpory a hľadali sme vhodného partnera na spoluprácu. A to sa nám podarilo. Už od roku 2003 spolupracujeme s NKN, s ktorou sme sa zhodli na filozofii podpory. Je postavená na podpore aktívnych ľudí, ktorí si všímajú problémy okolo seba a snažia sa ich riešiť prostredníctvom predkladania projektov. Finančnou podporou projektov sme vtiahnutí do riešenia problémov obyvateľov nitrianskeho regiónu a v tomto kole, v súlade s našou stratégiou, sme podporili 6 projektov.”
Alena Scheller
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.

Podporené projekty otvoreného grantového kola 2011

Projekty boli podporené z finančných prostriedkov Mesta Nitra /2 100 €/, 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. /1 260 €/, z daru firmy BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o. /1 886,50 €/, 2% spoločnosti InsData /980 €/ a 2% /880 €/.

Dobudovanie rehabilitačnej stanice pre handicapované vtáky s dôrazom na dravce a sovy
Predkladatelia: Ing. Alexius Ballay, Metod Macek, Andrej Ciho

V priestoroch Strednej veterinárnej školy na Šindolke sa vďaka udelenému grantu vybuduje rehabilitačná stanice pre poranené vtáky, prioritne dravce a sovy. Obyvatelia z Nitry a blízkeho okolia tak môžu nájdené  a poranené vtáky priniesť sem, keďže doteraz bola najbližšia stanica takéhoto typu v Bojniciach. Do prevádzky rehabilitačnej stanice budú zapojení i samotní študenti strednej školy, ktorí si v praxi overia teoretické poznatky získané na hodinách zoológie. Z grantu sa zakúpi materiál potrebný na vybudovanie rehabilitačnej stanice a WAP prístroj potrebný na čistenie priestoru.
Udelený grant:
1 000 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra

Činorodosťou Párovčanov k zveľadeniu predzáhradiek
Predkladatelia: PhDr. Martin Hetényi, PhD., Monika Hajnovičová, Ingrid Ďurovičová

Mestská časť Párovce, Stavbárska ul. 14-18 Nitra má šikovných obyvateľov. Svedčí o tom i predložený projekt, v rámci ktorého sa obyvatelia tejto mestskej časti rozhodli zorganizovať sériu brigád a zrevitalizovať si svoje predzáhradky. Do čistenia, výsadby zelene a následnej údržby chcú zapojiť všetky generácie a i takýmto spôsobom utužovať susedské vzťahy. Predkladatelia projektu využijú udelené prostriedky na nákup drevín, záhradníckeho náradia a materiálu.
Udelený grant:
710 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra

Detské ihrisko Tríbečská
Predkladatelia: Lucia Mitanová, Zuzana Čanakyová, Martin Mitana

Detské ihrisko na Tríbečskej ulici, sídlisko Chrenová, navštevuje veľa miestnych detí  s rodičmi. Keďže hracie prvky na ihrisku sú už zastarané, skupina rodičov sa rozhodla získať grant na jeho skrášlenie. Z udeleného grantu dá vyrobiť drevený vláčik, ktorí si deti spolu s rodičmi spoločne vymaľujú.
Udelený grant:
990 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra

Športom k novým priateľstvám
Predkladatelia: PaedDr. Renáta Titková, Mgr. Dagmar Moravčíková, Mgr. Soňa Bégerová

V miestnej ZŠ na Škultétyho ul. v Nitre sa počas októbra uskutoční športová olympiáda. Najprv žiaci 1. stupňa absolvujú vedomostný test o olympionizme, a potom budú súťažiť i v praktických disciplínach ako hod loptičkou, beh cez prekážky, vytrvalostný maratón, silové cvičenia a pod. Do športovej časti budú zapojené i deti z neďalekej MŠ. Zámerom predkladateľov projektu je u detí podnietiť vzťah k športu najmä v dnešnej dobe, keď väčšinu času trávia pred PC. Z udeleného grantu sa zakúpia športové pomôcky.
Udelený grant:
860 € z 2% firmy BRAMAC strešné systémy, s.r.o.

Mestský denný tábor FAJN s podtitulom ENERGIA OKOLO NÁS
Predkladatelia: PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., Mgr. Ján Ondruška, Bc. Martin Štubňa

I tento rok sa uskutoční pre deti ZŠ a osemročných gymnázií už 6. ročník fyzikálneho tábora nielen na pôde Katedry fyziky UKF Nitra. Jeho cieľom je deťom priblížiť prírodovedné vedy zážitkovou formou a “pretaviť” teoretické poznatky zo školy do praktického života. Aby deti videli, ako sa prejavujú fyzikálne zákonitosti v bežnom živote. Téma tohtoročného tábora je zameraná na energiu z pohľadu prírodovedných vied a skúmať ju budú napr. i na nitrianskej Kalvárii, hrade Devín i počas plavby loďou.
Udelený grant:
980 € z 2% spoločnosti InsData

CD „Svadobné ľudové piesne z Lehoty a z blízkeho regiónu”
Predkladatelia:
Miestny odbor matice slovenskej LEHOTA
Zhromaždiť a zozbierať ľudové svadobné piesne z Lehoty a z blízkeho nitrianskeho regiónu si predsavzal miestny odbor Matice slovenskej z Lehoty. Z udeleného grantu vydajú CD, ktoré zachytí kultúrne dedičstvo našich predkov i pre ďalšie generácie.
Udelený grant:
400 € z 2% firmy BRAMAC, strešné systémy, spol. s r.o.

Hráme sa bez obáv
Predkladatelia:
SOCIA
Socia je občianske združenie, ktoré pracuje  s deťmi a mládežou s ťažkým zdravotným postihnutím z nitrianskeho regiónu. Pre nich realizujú i arteterapiu, avšak priestory arteterapeutickej dielne sú už nevyhovujúce. Prostredníctvom predloženého projektu chcú dať vyrobiť a osadiť 2 bezpečnostné kryty na staré “rebrinové” radiátory. Tie predstavujú pre tieto deti zdroj úrazu, keďže mnohé z nich majú problémy so stabilnou chôdzou a mobilitou.
Udelený grant:
540 € z nadačného fondu BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.

Letný tábor pre deti z detského domova
Predkladatelia:
Detský domov Kolíňany
Vďaka udelenému grantu sa 20 detí vo veku 3 – 18 rokov z Detského domova Kolíňany zúčastní dvojtýždňového pobytu v Starej Turej. Letný tábor je organizovaný špeciálne pre deti z detských domovov a zameriava sa na zmenu negatívneho sebavnímania detí a podporu a rozvoj ich emočných a sociálnych kompetencií.
Udelený grant:
1 000  € z prostriedkov nadačného fondu BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.

Nezvyčajná jazda Bielej pastelky
Predkladatelia:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Nitra a ZO č. 25 Nitra
Nezvyčajná jazda Bielej pastelky je sprievodnou akciou celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá je zameraná na podporu programov určených pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Obsahom sprievodnej akcie je propagačná jazda historickej hasičskej striekačky PRAGA RN v meste Nitra, okolitých obciach s hudobnou produkciou country skupiny Domovina. Konkrétnym cieľom projektu je zefektívniť výnos verejnej zbierky, ktorý je  určený na poradenstvo pre tých, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Udelené finančné prostriedky budú využité na organizačno-materiálne zabezpečenie sprievodnej akcie.
Udelený grant:
346,50 € z prostriedkov nadačného fondu firmy BRAMAC, strešné systémy, spol. s r.o.

Všetko pre zdravie a psychickú pohodu našich zdravotne postihnutých detí
Predkladatelia: OZ Vinckov dvor

Projekt je naplánovaný ako súbor kultúrnych a športovo-zábavných podujatí určených pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež, ich rodičov a rodinných príslušníkov z Nitry i širokého okolia v čase od augusta 2011 do júna 2012. Podujatia ako furmanská paráda, šúpanie kukurice, Festival otcov, Hubertova jazda s hipoterapiou budú realizované v areáli hospodárskeho dvora Vinckov Dvor v obci Čechynce. Tu majú deti i priamy prístup k hospodárskym zvieratám, čo je pre mnohé z nich už vzácnosť. Plánované podujatia majú za cieľ prispieť k fyzickej i psychickej pohode všetkých zúčastnených a uľahčiť im aspoň nachvíľu každodenný život, v ktorom musia prekonávať rôzne prekážky v závislosti od svojho postihnutia.
Udelený grant:
880 € z 2%

tlačová správa NKN

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.