Uplatnite si nárok na sociálne štipendium

ŠTUDENTI A FINANCIE 5Ak nepochádzate z dobre finančne situovanej rodiny a túžite po štúdiu na vysokej škole, môže to váš rodinný rozpočet nabúrať do veľmi silnej miery. Jednou z možností je požiadať o sociálne štipendium, ktoré štát poskytuje študentom z menej finančne zabezpečených rodín. Čo musíte urobiť preto, aby ste využili svoj nárok na sociálne štipendium na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre?

Odkiaľ začať?

O sociálne štipendium môžete požiadať kedykoľvek počas školského roka, pričom študent príspevok dostáva počas desiatich mesiacov od začiatku príslušného mesiaca, v ktorom bolo štipendium priznané, do júna. Skôr, než sa vydáte na strastiplnú cestu, mali by ste vedieť, že všetky dokumenty, ktoré budete dokladať, musia byť originály alebo notárom overené fotokópie, ktoré vás pravdepodobne budú stáť peniaze. Kým do toho teda skutočne pôjdete, bolo by lepšie ohodnotiť svoje šance na webovej stránke www.studentskefinancie.sk.

Ak ste už šance overili a odhodlali ste sa, je základom podať si prihlášku (tlačivo je dostupné na stránke univerzity v sekcii sociálne štipendiá). V prihláške na sociálne štipendium je nutné uviesť všetkých členov rodiny, z ktorých sa týmto úkonom stávajú spoločne posudzované osoby. Ďalej už len postupujete podľa situácie v rodine, prikladajúc náležité dokumenty.

Základné dokumenty

Študent v prvom rade potrebuje potvrdenie o návšteve školy pre seba a všetky spoločne posudzované osoby, teda súrodencov, prípadne manžela alebo manželku (študent externého štúdia sem nepatrí), potvrdenie o trvalom pobyte pre všetky spoločne posudzované osoby vydané obecným alebo mestským úradom a potvrdenie o vzdialenosti miesta trvalého pobytu od vysokej školy zo ŽSR alebo SAD.  Pre každého člena domácnosti, ktorý má viac ako 18 rokov, je potrebné potvrdenie z daňového úradu o podaní, resp. nepodaní daňového priznania. Za nezaopatrené deti v rodine potvrdenie od úradu práce o poberaní prídavkov na deti. Pokiaľ ide o súrodencov mladších ako 6 rokov, dokladuje sa fotokópia rodného listu.

ŠTUDENTI A FINANCIE 3

Ďalšie papierovačky

Čo sa týka našich živiteľov, ale môžeme ich nazvať aj rodičmi, rozlišuje sa, či študent pochádza z úplnej alebo neúplnej rodiny.

Ak pochádza z úplnej a rodič je nezamestnaný, doloží potvrdenie z úradu práce o dobe evidencie a zo Sociálnej poisťovne o vyplatení dávky za mesiac, v ktorom sa žiadosť podáva. Riadne zamestnaný rodič od zamestnávateľa vyžiada doklad s názvom Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a daňový bonus za r. 2010 a od Sociálnej poisťovne potvrdenie o nemocenských dávkach. Rodič-živnostník doloží výpis z daňového úradu na účely sociálneho štipendia, potvrdenie o nemocenských dávkach zo Sociálnej poisťovne a kópiu živnostenského listu.

Pre študentov z neúplných rodín platia podobné pravidlá s malou výnimkou. Škola požaduje doklady o úprave vyživovacej povinnosti zo strany jedného z rodičov a prípadne rozsudok o rozvode.

Miesta, kde sa dozviete viac

Je veľmi ťažké vtesnať takúto dôležitú a najmä komplikovanú tému do týchto pár riadkov, preto určite neváhajte a sami sa choďte presvedčiť o všetkých výnimkách na stránku www.ukf.sk do sekcie sociálne štipendiá. Ak sa potrebné informácie nedozviete ani po podrobnom štúdiu tejto stránky, nezúfajte. Navštívte štipendijné oddelenie UKF, kde vám určite ochotne poradia. Pri vybavovaní potrebných dokumentov želám pevné nervy a nech sa peniažky sypú.

autorka článku: Ľudmila Gdovinová – Hudáková
autorka fotografií: Petra Čergeťová

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.