5 aplikácií, ktoré vám pomôžu zlepšiť angličtinu

Počas samoštúdia omrzia knihy nejedného študenta. V dnešnej dobe sa však už nemusíme spoliehať len na učebnice. Spestrením štúdia môže byť aj využívanie smartfónov či tabletov ako interaktívnych učebných pomôcok. Na play.google.com v kategórii Vzdelávanie nájdete množstvo aplikácií zameraných práve na angličtinu. Občas nečas vám prináša zopár z nich.

Naučte sa jazyk angličtina (Tréner slovnej zásoby)

V tejto aplikácii môžete začať s úplne jednoduchými slovami, ktoré sa viažu k jazykovej úrovni A1, ale i s náročnejšími slovami úrovne C1. Obohatíte si pomocou nej slovnú zásobu o tisícky nových slov. Každé z nich vám bude prečítané slovensky i anglicky a zobrazí sa vám obrázok vystihujúci daný pojem. Po vypočutí slov nasledujú cvičenia, vďaka ktorým sa vám slová zafixujú v pamäti. Okrem tradičnej slovnej zásoby môžete svoje vyjadrovanie obohatiť aj o slangové slová.

English Grammar Test

Aplikácia je rozdelená podľa jednotlivých gramatických kategórií. Môžete si precvičiť nielen používanie časov, ale aj predložkových väzieb či členov. Práca s aplikáciou je rýchla. Po zakliknutí správnej odpovede sa nemusíte posúvať ďalej iným tlačidlom. Okrem toho, že vám aplikácia vyhodnotí správne a nesprávne odpovede, pri každom cvičení sa vám zobrazí vysvetlenie.

5 aplikácii, ktoré...2_pixabay.com
Google Play prináša hneď niekoľko aplikácií, ktoré môžu byť správnou voľbou pri samoštúdiu. Foto: pixabay.com

Fun Ways to Think

V tejto hre ide o skladanie anglických slov z rôznych obrázkov. Spočiatku obrázky a vzniknuté slová dávajú zmysel a sú rýchlo uhádnuteľné, no postupne prichádzajú ťažšie ilustrácie. Počas hrania si uvedomíte, že butterfly nie je jediné zvláštne spojenie v rámci anglického jazyka. V stave úplnej bezradnosti vám pomôže, že všetky odpovede sú zverejnené na internete.

English Irregular Verbs

Nepravidelné slovesá sú kameňom úrazu nejedného prejavu. Aby ste sa vyhli chybám typu writed či runned, je tu pre vás táto jednoduchá aplikácia. Pomocou nej si môžete nepravidelné slovesá nielen prečítať, ale aj vypočuť ich výslovnosť. Slovesá je možné natrénovať v doplňovačke. Chybné slová sa vám zhromaždia na zozname a môžete si ich dodatočne precvičiť.

English Idioms and Phrases

V angličtine sa nie vždy prekladajú výrazy doslovne, dôležitý je kontext. Nielen pri prekladaní vám pomôže táto aplikácia s ustálenými frázami a idiómami. Nachádza sa ich tu vyše 3500. V aplikácii nájdete ku každému slovu vysvetlenie a príklad jeho využitia vo vete. Svoje poznatky si môžete preveriť pomocou testu.

autorka: Patrícia Jeseňová

Zdieľajte článok

Komentáre: