Poradenské a servisné centrum bude pomáhať pri hľadaní práce, ale aj pri starostlivosti o dieťa

Po takmer troch rokoch od prvej myšlienky o vzniku otvorilo svoje brány Poradenské a servisné centrum UKF. Čo stálo za jeho vytvorením a aké služby bude ponúkať?

Otvorenie Poradenského a servisného centra UKF prebehlo 28. februára v časti Hospodár na internáte Zobor. Svoje služby ponúka v oblastiach duchovného, finančného, kariérneho, psychologického, právneho a sociálneho poradenstva a tiež pomáha študentom so špecifickými potrebami. Osobitou časťou je servisné centrum, ktoré sprostredkúva študentom užitočné informácie.

Ako sa pri slávnostnom otvorení vyjadril rektor Ľubomír Zelenický, finančné prostriedky univerzita čerpala zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Ide o čiastku približne 220 tisíc eur.

O poradenskom centre sa uvažovalo už tri roky

„V rokoch 2014 a 2015 som si robila analýzu o tom, aké typy poradenstva sa poskytujú vysokoškolákom na Slovensku, v Čechách ale aj v rámci Európy,“ hovorí prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci Miroslava Líšková.

„Vďaka projektu Centralizovanie a zefektívnenie poradenských služieb pre študentov sme v minulom roku realizovali na jednotlivých fakultách prieskum. Týkal sa typov poradenstva, o ktoré majú študenti záujem. Vyšlo nám, že každá oblasť, ktorú sme identifikovali, je im blízka,“ vysvetľuje ďalej.

„Najväčší záujem bol o kariérne, finančné a psychologické poradenstvo,“ objasňuje Miroslava Líšková. Zároveň dodáva, že služby sú v zmysle motta „u nás si centrom ty“ zdarma.

„Ide však o služby spojené so štúdiom. Ak by niekto prišiel napríklad žiadať o finančné poradenstvo, ktoré nesúvisí s nákladmi na štúdium, zrejme by sme požiadavku vyhodnotili ako neopodstatnenú,“ dodáva.

„Zatiaľ sa poradenské centrum zameriava na súčasných študentov. Ak by nám však prišla žiadosť o pomoc od bývalého študenta, určite by sme ho neodmietli,“ hovorí Líšková.

Poradenské centrum pomáha nájsť brigádu aj trvalé zamestnanie

„Už v minulom semestri sme realizovali právne poradenstvo niekoľkým študentom. Všetko sa riešilo s právničkou formou konzultácií v kancelárii,“ vysvetľuje, „išlo o pomoc pri patentovaní nápadu určitého študenta,“ dodáva.

„Máme ponuky od konkrétnych firiem pre brigádu aj prácu študentov. Ide najmä o oblasti zdravotníctva či IT. Sú to pozície, v ktorých trh na Slovensku stále nie je nasýtený,“ vyjadruje sa prorektorka.

„V minulom roku sme druhýkrát organizovali Kariérne dni. Podobne sme spoluorganizovali Interview day, čo je forma skupinového poradenstva. Týmto spôsobom sa nám podarilo nájsť študentom trvalú prácu,“ hovorí o pracovných možnostiach po skončení školy.

Rôzne druhy poradenstva

Poradenské a servisné centrum sprostredkúva študentom podujatia na Dňoch nitrianskych univerzít aj na Nitrianskych univerzitných dňoch. Okrem toho však ponúka priestor pre ďalšie kultúrne vyžitie.

„Vo veľkej spoločenskej miestnosti sa môžu stretávať záujmové skupiny a kluby. Výhodou miestnosti je, že sa dá rozdeliť na viac menších celkov a tak môžu súčasne prebiehať aj dve až tri menšie akcie,“ hovorí Miroslava Líšková.

„Duchovné poradenstvo je zamerané skôr na určenie si priorít v živote či na hľadanie životnej cesty. Nejde tu teda ani tak o vierovyznanie, ale o smerovania v živote,“ vysvetľuje rozdiely oproti Univerzitnému pastoračnému centru, ktoré prioritne združuje veriacich študentov.

„Mali sme požiadavky od študentiek, ktoré chceli, aby sme spravili kurzy zamerané na starostlivosť o dieťa. Môže to pomôcť napríklad študujúcim matkám,“ hovorí prorektorka. „Niečo takéto by mi pri vytváraní koncepcie nenapadlo,“ priznáva.

„Máme taktiež klasické poradenstvo o zdravom životnom štýle. V tom s kolegyňami spolupracuje aj pracovník Fakultnej nemocnice, naňho sa mnohí študenti obracajú,“ dodáva na záver.

titulná foto: ukf.sk

Zdieľajte článok

Komentáre: