Literárna súťaž Novomeského Nitra opäť ponúka priestor mladým talentom

Tento rok sa už deviatykrát uskutoční literárna súťaž nádejných spisovateľov a básnikov pôsobiacich v Nitrianskom samosprávnom kraji, Novomeského Nitra 2018.

„Dopíš svoj verš, rozlúč sa ešte s nami/a potom odíď, básnik ihravý./Hodina odbila a čas je okovaný/a my ňou chabí, tápaví./“

Takéto verše, ale aj mnoho ďalších, tvoril v minulom storočí slovenský básnik Ladislav Novomeský. Ak máš aj ty dušu umelca a pôsobíš v nitrianskom regióne, práve Novomeského Nitra ti ponúka možnosť odprezentovať svoju literárnu tvorbu. Básne a prózy z tvojho pera tak nemusia skončiť len v šuplíku alebo v statuse na sociálnej sieti – môžeš ich dať posúdiť odbornej porote.

Nad IX. ročníkom súťaže už tradične prevzali záštitu A. L. Fedotov (mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR), Jozef Dvonč (primátor mesta Nitra), Milan Belica (predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja) a Ľubomír Zelenický (rektor UKF).

Podmienky a kategórie súťaže

Okrem pôsobenia v Nitrianskom samosprávnom kraji je podmienkou vek do 30 rokov. Práce, ktoré do súťaže zašlete, by nemali byť predtým publikované. Súťaž je neanonymná, tematicky voľná a v slovenskom jazyku.

Je rozdelená na tri hlavné kategórie: študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a Antifašista Novomeský. Pod prvými dvomi sa skrývajú dve sekcie – poézia a próza, pričom môže ísť o poviedku, reportáž, cestopis. Tretia je žánrovo voľná. Ako naznačuje už samotný názov, ústrednou témou je antifašizmus.

Okrem ocenení v týchto kategóriách každá z osobností, ktoré prevzali záštitu nad IX. ročníkom súťaže, odovzdá špeciálne ocenenie autorovi podľa vlastného výberu.

Každý môže odbornej porote zaslať najviac 5 príspevkov v rozsahu najviac 10 strán formátu A4.

Súťažné práce môžete posielať do 30. apríla 2018 na mail slnnitra@gmail.com s predmetom Novomeského Nitra 2018. V tele správy je potrebné uviesť meno, vek autora, adresu bydliska, u študentov aj navštevovanú školu a ročník. Nezabudnite pripísať aj kontakt (telefón alebo mail).

Vyhodnotenie by sa malo uskutočniť v júni.

Foto: Spoločnosť Ladislava Novomeského

Zdieľajte článok

Komentáre: