Ivan Gontko z SDKS: Rekonštrukcia vlády je prejavom nekultúrnosti volených predstaviteľov

Ivan Gontko je členom hereckého súboru v Starom divadle Karola Spišáka, v minulosti zakladal Teatro Tatro. V rozhovore nám povedal, čo by podľa neho mohlo upokojiť spoločenskú situáciu alebo koho vnímal doposiaľ ako najlepšieho ministra kultúry.

Aký je momentálny stav kultúry na Slovensku?

Nie je to jednoduché zhodnotiť, pretože kultúra je súhrnom rôznych vecí, ktoré s ňou súvisia, či sú to hodnoty, vzťahy, alebo činnosti. Ale pokiaľ sa na stav kultúry na Slovensku pozerám z celospoločenského hľadiska, môj pohľad nie je veľmi optimistický. Napríklad to, čo sa v súčasnosti deje  vyvolané politikou, je práve výsledkom nekultúrnosti veľkej väčšiny ľudí, ktorí o Slovensku rozhodujú.

A ono sa to podľa mňa, bohužiaľ, prenáša aj do bežných vzťahov medzi ľuďmi. Pokiaľ vidia nekultúrnosť ako vzorec správania, tak si ho jednoducho podvedome osvojujú.

Ivan Gontko je členom hereckého súboru SDKS v Nitre. Foto: SDKS

Ako vnímate výmeny ministrov? Zmenilo sa niečo v divadle?

So Starým divadlom Karola Spišáka nemá ministerstvo nič spoločné, my sme zriaďovaní VÚC. Tam smerujú naše požiadavky, potreby a komunikácia ohľadom poslania a činnosti divadla. Ale čo sa týka výmeny ministrov, neviem to v tejto chvíli zhodnotiť, pretože ako mnohí iní, ani ja novú ministerku nepoznám. Zatiaľ nemala príležitosť predviesť svoj zámer.

Z jej výstupu na TA3 mám zmiešané pocity. Hovorila o etablovaní kultúrnych atašé v jednotlivých regiónoch, hovorila o kreatívnom priemysle. Keď sa riešil pred rokom, vtedy kreatívcom veľa priestoru nedával, čo bolo podľa mňa úplne scestné. Celého projektu sa ujali vyššie územné celky a mestá, čo mi zas prišlo ako nejaké odlievanie peňazí.

Môžem povedať, že od ʻ89 som zažil všetkých ministrov. Ale vo všeobecnosti nebolo dobrých ministrov kultúry veľa. Zatiaľ som asi najväčší kus roboty pre kultúru všeobecne, ale aj pre konkrétne aktivity vnímal práve zo strany bývalého ministra Mareka Maďariča.

Nastavil etalón, ktorý bude ťažké dosiahnuť, ale každý z budúcich ministrov by sa mal o to snažiť. Minimálne v komunikácii s kultúrnou obcou a v stanovení priorít pre ministerstvo. Dúfam, že výmena ministrov bude vždy viesť iba k lepšiemu. Zatiaľ nemám taký pocit.

Na základe toho, čo o novej ministerke viete, ste zvažovali podpísanie petície za jej odstúpenie?

Ja som ju aj podpísal. Ale musím dodať, že tu nejde o osobu ministerky, ale ide o nekultúrny spôsob, akým sa udiala nominácia a rekonštrukcia vlády. Znovu to svedčí o nekultúrnosti a nedostatku citu našich volených predstaviteľov, ktorí sú zodpovední za správu vecí verejných.

Pretože po udalostiach, ku ktorým došlo pred dvomi mesiacmi, by malo byť kultúrnosťou politických garnitúr vyvodiť zodpovednosť a konzekvencie za to, ako riadili tento štát v posledných rokoch. Oni to neurobili a robia si z nás posmech, čo tiež svedčí o ich arogancii a o tom, že Slovensko má v kultúrnosti vážne deficity.

V hre Kráska a zviera. Foto: SDKS

Ak by ste sa na vec pozreli globálne, aký by mal byť podľa vás ideálny minister?

Kultúrny. Myslím si, že k tomu netreba nič dodať. Samozrejme, keď sa povie slovo kultúrny, každý si pod tým predstaví niečo iné. Ale popisom predošlého ministra som sa zrejme priblížil tomu, ako by sa mal ideálny minister správať.

Čo by mohlo upokojiť situáciu nielen v kultúre, ale celkovo v spoločnosti?

Na osobe novej ministerky mi nič neprekáža, nemám s ňou osobnú skúsenosť. Ale prekáža mi, ako politické garnitúry komunikujú s ľuďmi. Pocit, že správa vecí verejných je ich korisť, a správajú sa, ako keby si mohli dovoliť všetko. A myslím si, že tú situáciu neupokojí nič iné, iba to, že vyvodia zodpovednosť a pochopia, že ľudia nie sú nahnevaní len tak pre nič za nič.

Ten hnev je dlhodobý proces, ktorý sa ukazoval už niekoľko rokov. Žiaľ, musím povedať, že ten proces začal vznikom samostatného Slovenska, pretože sú v spoločnosti nastavenia, ktoré sa po ʻ89 nepodarilo napraviť. A dôsledky toho žneme doteraz. Správa vecí verejných sa nestala službou občanovi, hoci by to tak malo byť.

Foto: SDKS

Naše politické garnitúry vo veľkej väčšine od ʻ89 a neskôr od vzniku samostatného Slovenska majú pocit, že výhrou vo voľbách môžu všetko. Tento pohľad na politiku a moc pretrváva a pokiaľ sa to nezmení, myslím si, že ani ľudia nebudú spokojní.

Frustrácia a hnev ľudí sa bude opakovať a bude rásť. Upokojenie situácie spočíva v odstúpení tejto sprofanovanej vlády, očistenie verejného života. Myslím si, že treba dať priestor novým ľuďom v politike, ktorí nemajú za nechtami tak ako tí, ktorí tu boli doteraz.

A to nehovorím konkrétne o koalícii alebo opozícii. V terajšom politickom spektre nevidím nijakú nádej. Preto verím, že prídu noví mladí ľudia, ktorí vnesú do politiky kultúrnosť a kultivovanosť vo vzťahu k voličom.

Zdieľajte článok

Komentáre: