Organizátorka medzinárodnej súťaže Cirkulátor na UKF: Študenti si pomocou projektu môžu nájsť stáž či prácu

Na Katedre marketingovej komunikácie a reklamy UKF už štrnásť rokov pôsobí medzinárodná súťaž Cirkulátor. Účastníci zasielajú marketingové projekty, ktoré možno budú reálne použité. Barbora Melišková je študentkou marketingu a vedúcou súťaže. Hovorí, že hlavnou myšlienkou je dať priestor každému.

Vieme, že súťaž je určená pre mladé talenty v oblasti marketingu a reklamy. V čom však presne spočíva? Aké práce do nej môžu študenti prihlasovať?

Súťaž Cirkulátor sa zameriava na študentov, ktorí sú šikovní a kreatívni, no doposiaľ ešte nemali šancu niekomu z praxe ukázať svoje nadanie. Medzi hlavné zásady, ktorými sa pri zostavovaní kategórií riadime je, aby práca, ktorú študent pošle, bola jeho vlastná a mala, povedzme, istú dávku ,,inakosti“, ktorá ju robí takou výnimočnou. Vo všeobecnosti ale mohli kedysi študenti do súťaže prihlasovať akékoľvek svoje výtvory podľa kategórie (napríklad fotografiu do kategórie reklamná fotografia). No pre tento ročník už musia vypracovať konkrétne zadanie od klienta pre danú kategóriu.

Barbora Melišková. Foto: osobný archív B.M.

Kto sú títo klienti? Sú to reálne firmy, ktoré ich možno neskôr budú zamestnávať? Budú návrhy aj reálne použité?

Áno, tento rok sa nám za pomoci rôznych reklamných agentúr podarilo získať skutočné zadania od ich klientov, s ktorými sa vopred dohodli. Ak sa klientovi spracovanie bude páčiť, nielen, že má tento študent šancu, že jeho prácu naozaj použijú, ale môže si ho daná agentúra pozvať aj na stáž.

Projekt vznikol už v roku 2004. Ako sa postupne vyvíjal? Prešiel nejakými väčšími zmenami?

Jednou zo zásadných zmien bol fakt, že od roku 2015 sa do súťaže môžu prihlasovať už aj študenti stredných škôl. Majú takto veľkú príležitosť využiť svoj čas zmysluplne a, samozrejme, si sami na sebe vyskúšať ich kreatívne zručnosti. Celkovo však prešiel Cirkulátor mnohými menšími obmenami, nakoľko každý ročník sa mení samotné zloženie organizačného tímu. Niekto štúdium končí, niekto práve začal chodiť na našu katedru a pridal sa k tímu, takže vždy je to istá zmena aj v kolektíve. Najnovšiu zmenu sme spolu v tíme urobili práve v tomto ročníku.

Súťaž Cirkulátor. Foto: osobný archív Barbory Meliškovej

O akú zmenu ide? Predsa len, za 14 rokov pôsobenia sa výrazne zmenili moderné technológie, s nimi napreduje aj reklama. Ako ovplyvňujú tieto zmeny súťaž?

Ako som spomínala, zmeny sa udiali tento rok, keďže sme sa svorne v tíme zhodli, že reklama v dnešnej modernej dobe napreduje a je nutné tomu trochu prispôsobiť aj kategórie. Rozhodli sme sa zaviesť kategórie viac orientované na digitálny marketing, ako napríklad app design či kategóriu video. To znamená, že študent môže skúsiť vytvoriť zaujímavú aplikáciu pre klienta či natočiť video spot krátkeho formátu. Ten sa teraz dosť využíva napríklad pri reklamách na YouTube, ktoré všetci tak dobre poznáme.

Je to súťaž od študentov pre študentov. Môžu sa jej zúčastniť stredoškoláci aj vysokoškoláci. Sú rovnaké pravidlá pre obe kategórie?

Samozrejme. Nejde o to, či je niekto študentom strednej alebo si robí vysokú školu. Záleží na tom, či je tvorivý, v niečom vyniká a chce to ukázať verejnosti a ľuďom, ktorí ho možno raz budú zamestnávať.

Súťaž Cirkulátor. Foto: osobný archív Barbory Meliškovej

Nebola si pri zrode projektu, vieš však, čo bolo prvotnou myšlienkou?

Hlavná myšlienka študentskej súťaže Cirkulátor je, myslím, od počiatku rovnaká. Dať príležitosť študentom, ktorí ju hľadajú. Z druhej strany, zo strany agentúr je možné sa nato pozrieť ako príležitosť pre dané firmy si niekoho šikovného ,,odchytiť“ a urobiť z neho svojho stážistu alebo budúceho zamestnanca.

V čom spočíva tvoja úloha ako vedúcej?

V prvom rade dohliadam na to, aby si každý plnil svoje povinnosti v rámci celej organizácie. A ak je to potrebné, komunikujem s pedagógmi ohľadom vecí, ktoré nám vedia zabezpečiť jedine oni. Snažím sa však aj povzbudzovať svoj tím, keďže občas je náročné skĺbiť študijné povinnosti s prípravou celej súťaže. V tejto pozícii som nová. Preto veľmi oceňujem, že mi s vybavovaním niektorých záležitostí vypomáhajú aj dievčatá z piateho ročníka, ktoré sú v Cirkulátore posledný rok.

Súťaž Cirkulátor. Foto: osobný archív Barbory Meliškovej

Akú úlohu zohrávajú pedagógovia?

Vyučujúci nám pomáhajú s vecami, ktoré my, študenti, bežne neriešime. Jedná sa napríklad o rôzne byrokratické záležitosti ohľadom sponzorstva súťaže. Takisto nám vybavujú potrebné miestnosti v priestoroch katedry pre sprievodné akcie súťaže. Ide o workshopy Cirkulátor, hodnotenie alebo samotnú výstavu víťazných prác.

Kto práce hodnotí? Ako vyberáte týchto porotcov?

Práce vždy hodnotia odborníci z praxe, čiže ľudia z rôznych pozícii reklamných agentúr. Porotcov nevyberáme my, oni sa nám vždy tak akosi prihlásia a chcú sa sami zúčastniť na hodnotení. Jedná sa najmä o ľudí z reklamných agentúr, ktoré s nami spolupracujú na danom ročníku. Tento rok si však každú súťažnú kategóriu bude hodnotiť samostatne tá reklamná agentúra, ktorej patrí zadanie od klienta.

Aký je záujem študentov z iných univerzít?

Povedala by som, že vysoký. Minulý rok ma to príjemne prekvapilo pri hodnotení prác, na ktorom som sa zúčastnila ako organizačná výpomoc. Nejednalo sa totiž len o iné univerzity v rámci Slovenskej a Českej republiky. Zapojili sa dokonca aj študenti z programu Erasmus a takisto stredné školy z rôznych kútov Slovenska.

Organizačný tím. Foto: osobný archív Barbory Meliškovej

Hlásia sa aj študenti z úplne iných odborov? Ak áno, akých?

Čo sa týka vysokých škôl, tak tu, myslím, prevládajú odbory tomu nášmu príbuzné. Hovorím napríklad o masmediálnej komunikácii či žurnalistike. Ale nakoľko nám posielajú práce aj študenti stredných škôl, tu už sa hodnotia výtvory grafikov, ekonómov a dokonca aj gymnazistov, ktorí majú všeobecnejšie zamerané štúdium. Myslím si, že nie je tak úplne možné zapojiť sa do súťaže, ak študuje niekto, povedzme, potravinársku technológiu. Ak však takýto človek po večeroch pracuje na obalovom dizajne nejakého produktu, my hranice pre prihlásenie prác nekladieme.

Máte ako organizátori informácie, ako sa k projektu dostali zahraniční študenti? O aké krajiny sa jedná?

Informácie máme zvyčajne od tých študentov, s ktorými sa osobne stretneme pri vyhodnocovaní prác. Minulý rok k nám na galavečer zavítali študenti z pražskej univerzity, ktorí sa v súťaži umiestnili. Takíto študenti vždy tvrdia, že sa o nás dozvedeli vďaka osvete, ktorú šírime na sociálnych sieťach. Tiež z článkov, ktoré o nás uverejnili médiá alebo z emailov, ktoré na školy rozposielame, aby študenti vedeli, že Cirkulátor je tu opäť.

Kde sa môžu záujemcovia dozvedieť podrobnosti o konkrétnych kategóriách a ďalšie informácie?

Ak majú študenti záujem sa dozvedieť o tejto skvelej súťaži, ktorá rozdáva príležitosti, nech sa neváhajú pozrieť na našu webovú stránku. Tu sa v jednotlivých sekciách dočítajú všetko potrebné aj pre prihlásenie sa do súťaže. Určite však odporúčam, aby neobišli náš facebookový či instagramový profil Cirkulátor a začali ho sledovať. Dostanú tak zaujímavé informácie zo sveta reklamy a zo samotného priebehu súťaže.

Zdieľajte článok

Komentáre: