Prospechové štipendiá za zimný semester už poznajú svojich majiteľov

Ak ste v zimnom semestri tvrdo pracovali a odzrkadlilo sa to i na záverečnom hodnotení, skontrolujte si systém AIS. Je vysoká pravdepodobnosť, že Akademický senát udelil prospechové štipendium práve vám.

Ak patríte k skupine študentov, ktorí  za dobré študijné výsledky dostali prospechové štipendium, systém AIS vás na to upozorní. Medzi správami si nájdete aktuálny dokument, kde budete mať zverejnenú informáciu o type a výške štipendia.

Pokiaľ dostávate podobnú odmenu za výsledky po prvý raz, tak rovnako vám na študentský mail aj príde žiadosť o zaslanie čísla účtu, na ktorý vám sumu prevedú. Následne už len stačí, ak si počkáte na zaslúženú odmenu. Aby ste náhodou niečo nezmeškali, určite si túto informáciu skontrolujte. Úspešným študentom gratulujeme.

Zdieľajte článok

Komentáre: