Letný semester na UKF pokračuje v online výučbe

Letný semester na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre bude pokračovať dištančne. Rozhodol o tom rektor univerzity Libor Vozár.

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu bude výučba na UKF v letnom semestri pokračovať dištančne. Dekani fakúlt majú možnosť udeliť výnimku, ak ide o odôvodnené prípady. Zároveň zodpovedajú za rešpektovanie platných epidemiologických opatrení.

Od 15. februára do odvolania budú na UKF platiť nové nariadenia týkajúce sa organizácie vzdelávania, prevádzky študentských domovov, knižnice aj jedálne. Študentské domovy a univerzitná knižnica budú poskytovať služby v obmedzenom režime. Ten určí príslušný riaditeľ podľa aktuálnej situácie. Univerzitná jedáleň zabezpečí stravovanie zamestnancov a študentov výdajom jedál formou balíčkov a to bez možnosti konzumácie na mieste.

V prípade, že sa pandemická situácia zlepší a uvoľnia sa opatrení, univerzita umožní vzdelávanie v prezenčnom režime.

Titulná fotografia: archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: