Rektor UKF upozornil na vážnosť situácie, vyzýva k očkovaniu

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár uverejnil výzvu určenú nielen študentom. Upozorňuje v nej na dôležitosť dodržiavania opatrení, ale prízvukuje aj dôveru vo vedecké argumenty a v očkovanie.

Občas nečas je študentský spolok UKF, ktorý sa drží faktov a odporúčaní vedcov. Redakcia si uvedomuje vážnosť situácie, preto sme sa rozhodli zdieľať výzvu rektora, ku ktorej sa pripájame. Jej plný text si môžete prečítať nižšie:

Výzva rektora UKF Libora Vozára

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti, vážená verejnosť, nie je zvykom, aby sme prejavovali osobné názory, ktoré sa týkajú odporúčaní vo veciach osobných rozhodnutí človeka. Myslím, že každý z nás má plné právo a zodpovednosť rozhodovať o sebe, prijímať rozhodnutia a konať tak, ako usúdi za vhodné a správne. Preto sa vopred ospravedlňujem, že urobím výnimku, a ak niekto nerád číta cudzie myšlienky či odporúčania vo veci vlastného života, nech nepokračuje v čítaní…

Všetci, ktorí sme tu, sme prežili dve vlny pandémie. Prvá nás viac vyplašila a tá druhá nás zasiahla v plnej sile na jeseň, po období dovoleniek a prázdnin. Keď začalo kolabovať zdravotníctvo, v záujme zdravia a života pristúpil štát aj k opatreniam v podobe rôznych usmernení a nariadení. Myslím, že každý z nás pocítil pandémiu aj osobne, alebo vo svojom blízkom či ďalekom okolí. Niektorí chorobu prekonali, tí šťastnejší bez viditeľných následkov, sú však aj takí, ktorí pociťujú následky až dodnes. Odborníci poukazujú aj na dôsledky preťaženého zdravotníctva, ľudia, žiaľ, trpia aj inými zdravotnými problémami, na ktorých diagnostiku či liečenie jednoducho neostal čas. Vieme, s akým nepriateľom „máme tú česť“ a čoho je schopný…

Vedci hovoria, že na základe dnešného stavu poznania niet iného riešenia problému ako systematická vakcinácia. To slovko systematická má svoju logiku. Nestačí totiž, keď sa dá zaočkovať jedna alebo niekoľko osôb – na eliminovanie šírenia nákazy musí byť zaočkovaná kritická miera populácie obyvateľstva. A to je náš problém. Z rôznych dôvodov je na Slovensku zaočkovaná iba malá, na pomery vyspelých krajín podpriemerná, časť obyvateľstva. Zlým signálom sú informácie, že napriek tomu, že sa dnes očkovanie stáva prístupným pre všetkých, dokonca s možnosťou bezplatne si vybrať aj vakcínu, o očkovanie prestáva byť záujem. Rozumiem, že uvoľňovanie opatrení vytvára dojem, že problém je už preč. Netreba však zabúdať na to, že minulý rok sme si v lete taktiež mysleli, že sme už zvíťazili…

Čo môžeme urobiť pre svoje zdravie a ochranu svojej rodiny, blízkych, kolegov, spolužiakov či priateľov? Tí, čo sme očkovaní, by sme mali dbať na rozumnú mieru dodržiavania protiepidemických opatrení. Ruky-odstup-rúška v závislosti od danej situácie nie sú sociálny hendikep. Ak očkovaní nie ste, tak sa, prosím, zamyslite nad vedeckými argumentmi. Podľa dostupných vedeckých informácií očkovanie funguje, riziká sú skutočne minimálne, očkovanie chráni nielen Vás, ale je základom kolektívnej imunity sociosystému, v ktorom všetci žijeme a pracujeme. Úprimne si želám, aby sme na jeseň zotrvali v „normálnom“ osobnom, ako aj pracovnom živote. Je to lepšie ako trápenie, ktorému sa dá vyhnúť…

Libor Vozár foto: ukf.sk
Rektor UKF Libor Vozár Foto: ukf.sk

Libor Vozár
rektor

Titulná fotografia: archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: