,,Changemakers for European Democracy“: Projekt, ktorý podporuje európsku demokraciu

Široká verejnosť vrátane mladých ľudí nejaví prílišný záujem o voľby do Európskeho parlamentu. Projekt, ktorý sa snaží vzbudiť v ľuďoch záujem o túto problematiku sa nazýva ,,Changemakers for European Democracy“.

Záujem ľudí o voľby do Európskeho parlamentu klesá

Vedeli ste, že v roku 2019 vo voľbách do Európskeho parlamentu hlasovalo len 50,66% oprávnených voličov v celej Európskej únii? So snahou inšpirovať mladých ľudí, ako aj širokú verejnosť, aby sa začali aktívne zaujímať o tému EÚ a s ňou aj úzko spätú tému – voľby do Európskeho parlamentu, prichádza projekt ,,Changemakers for European Democracy“. Projekt, ktorý je podporovaný a financovaný priamo Európskym parlamentom vznikol v marci 2023 a jeho trvanie skončí v júni 2024. Na jeho realizácií sa podieľajú organizácie zo 6 členských štátov EÚ. Hlavným koordinátorom projektu je organizácia TDM 2000 International, ktorá pozvala do spolupráce ďalších 6 organizácií, a to: TDM 2000 Estonia (Estónsko), Global Citizens Academy (Litva), TDM Malta (Malta), TDM Portugal (Portugalsko), Active Zone Outdoor (Cyprus) a SIEDAS (Slovensko).

Kto sú SIEDAS a čo je cieľom projektu?

SIEDAS je občianske združenie, ktoré sídli v Nitre. Ich zámerom je najmä práca s mladými ľuďmi, no okrem iného aj aktívne podporujú iniciatívy, ktoré pomáhajú spoločnosti adaptovať myšlienky smerujúce k riešeniu aktuálnych výziev vo vzdelávaní, sociálnych, kultúrnych a ekonomických oblastiach.

Hlavným cieľom projektu je vniesť do spoločnosti záujem o demokraciu a občianstvo v EÚ a podporovať politické spoločenstvo proaktívnych európskych občanov. Medzi aktivity, ktoré môžu dopomôcť k naplneniu cieľov projektu patrí napríklad: vytváranie skupín dobrovoľníkov ,,changemakers“, ktorí napomôžu k implementácií daných aktivít, vzdelávacie aktivity na školách a rôzne súťaže, simulácia Európskeho parlamentu, ktorej sa zúčastnia študenti, experti, školitelia, changemakeri a tvorcovia politík, aktivity ,,My Europe Point“, ktoré zahŕňajú rozhovory s kandidátmi na poslancov, aktivity s kandidátmi do Európskeho parlamentu, ako sú napríklad prieskumy verejnej mienky, online konzultácie a diskusie za okrúhlym stolom, tzv. ,,Flash mobs“ na zvýšenie povedomia o význame hlasovania a rôzne iné.

Hlavnou iniciatívou celého projektu nie je len zapojiť mladých ľudí, ale aj posilniť európsku demokraciu a podporiť aktívne občianstvo na celom kontinente. Záleží na tom, aby hlasy súčasnej a budúcej generácie mladých ľudí mali väčší význam a váhu pri formovaní budúcnosti Európskej únie.

Titulná fotografia: pixaby.com

Zdroj: občianske združenie SIEDAS

Zdieľajte článok

Komentáre: