Škandály s titulmi pokračujú

Kauzy s expresnými titulmi majú pokračovanie. Na Slovensku odstupuje Miroslav Mečár po pornoškandále, v Čechách začínajú odoberať tituly.…

Kuriózna absolventka

Nepríjemnú byrokratickú skúsenosť má za sebou absolvent(ka) súkromnej Bratislavskej vysokej školy práva. Táto osoba štúdium dokončila…

Školné neškolné

Večný problém vysokého školstva – poplatky za štúdium – zapríčiňujú čoraz viac škandálov okolo vysokých škôl.…

Príliš utajený protest

Jeden z najväčších študentských protestov za posledné desaťročie. To sa hovorí o akcii, ktorú zorganizovali vysokoškoláci v októbri 2009…

Keď je titul všetkým…

Človek, ktorý v dnešnej dobe nemá ukončenú vysokú školu, má v oblasti pracovného trhu pomerne sťažené podmienky. Titul…

Lepší výskum a vzdelávanie vďaka Centru excelentnosti

Jedným z výsledkov spolupráce UKF s Centrom výskumu živočíšnej výroby je realizácia nového projektu: Laboratórium šľachtenia, výpočtovej…