Aby duše rozkvitli: Stíšená

Je večer, osem hodín. Pomaly kráčam po chodníku, už sa stmieva. Stromy v diaľke sú dávno zabalené…

Aby duše rozkvitli: Divožienka

Šiel človek do lesa, a tam zbadal divožienky. Človek ich pozoroval, bo krajšie devy jakživ nevidel. Vracal…

Aby duše rozkvitli: Hudba

Abstraktná substancia niečoho, čo opantá naše vnímanie a cítenie. Oázy pokoja, búrky nálad, zápasy myšlienok, fázy…