Brány ŠD Brezový háj sa slávnostne otvorili

Brány Študentského domova Brezový háj sa oficiálne otvorili 20. septembra 2021. Podujatie prebiehalo v slávnostnej atmosfére. Pozvanie…

UKF v Nitre začína nový akademický rok prezenčne

Na všetkých piatich fakultách sa 20. septembra začne prezenčné vzdelávanie podľa harmonogramu akademického roka a rozvrhov zverejnených…

Rektor UKF zverejnil informácie o priebehu nasledujúceho akademického roka

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár vydal súbor opatrení, ktoré budú platné počas akademického roka…