Rektor UKF zverejnil informácie o priebehu nasledujúceho akademického roka

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár vydal súbor opatrení, ktoré budú platné počas akademického roka 2021/2022. Ich účelom je zamedzenie šírenia vírusu COVID-19.

Vzdelávací proces sa bude počas akademického roka riadiť Covid Automatom. Rovnako sa bude Covid Automat uplatňovať pre všetky pracoviská UKF a ich organizačné súčasti. 

V súlade s uplatňovaním Covid Automatu sú študenti a pracovníci UKF rozdelení do troch protokolov. Prvý protokol, základ, tvoria všetci študenti a zamestnanci bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby a výsledok testovania.

Protokol OTP tvoria študenti a zamestnanci, ktorí sú plne očkovaní, ochorenie covid-19 prekonali za posledných 180 dní alebo sú testovaní (majú negatívny 48-hodinový Ag test alebo 72-hodinový PCR test).

Tretí protokol tvoria kompletne zaočkovaní zamestnanci a študenti. Sú to tí, ktorí sú 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 14 dní po akejkoľvek dávke, alebo ak prekonali COVID-19 za posledných 180 dní.

Rektor ďalej upozorňuje, že každý protokol má osobité podmienky a ich kombinovanie nie je možné.

Vo všetkých interných a externých častiach priestorov univerzity je povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom. Rektor taktiež apeluje, že je potrebné dodržiavať odporúčané odstupy a zvýšenú hygienu rúk (pravidlo „R-O-R“).

O spôsobe ďalšej výučby budú rozhodovať dekani jednotlivých fakúlt. Za dodržiavanie podmienok a opatrení zodpovedajú vedúci katedier a riaditelia ústavov.

Univerzitná knižnica a Univerzitná jedáleň budú taktiež poskytovať služby v súlade s prislúchajúcim Covid Automatom. O ďalších podmienkach budú rozhodovať riaditelia jednotlivých inštitúcií.

Rektor ďalej informuje, že ubytovanie v študentských domovoch je umožnené len študentom prezenčnej výučby. Pri ubytovaní sa musí každý študent preukázať Čestným vyhlásením o bezpríznakovosti. Ďalšie podmienky sa budú taktiež prispôsobovať vzhľadom na vývoj situácie.

Rektor na záver apeluje, aby sa všetci zamestnanci a študenti správali v záujme ochrany zdravia zodpovedne, a aby dôsledne dodržiavali protiepidemické opatrenia.

Študentov taktiež zaujímalo, ako sa bude riešiť situácia s vrátením poplatkov za ubytovanie, pokiaľ by sa napokon prešlo na dištančnú výučbu. Riaditeľ študentských domovov Peter Hrobár sa vyjadril, že k riešeniu tejto situácie zatiaľ nezaujali stanovisko.

Aktuálny Covid Automat, ktorý vláda schválila, počíta s dištančným vyučovaním len v prípade, že by bol okres v čiernej farbe. V prípade, že by sa naplnil scenár, že UKF začne výučbu dištančne, tak univerzita bezodkladne zaujme k tejto problematike stanovisko,” informuje Hrobár.

Titulná fotografia: archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: