Brány ŠD Brezový háj sa slávnostne otvorili

Brány Študentského domova Brezový háj sa oficiálne otvorili 20. septembra 2021. Podujatie prebiehalo v slávnostnej atmosfére. Pozvanie prijali aj významní hostia zo štátnej správy a samosprávy.

Na podujatí sa zúčastnili mnohí dôležití hostia. Slávnostné otvorenie ŠD Brezový háj prišiel svojou prítomnosťou podporiť aj poslanec Európskeho parlamentu a bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugen Jurzyca, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ľudovít Paulis, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a primátor mesta Nitry Marek Hattas, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, predsedníčka Akademického senátu UKF Gabriela Pavlovičová, bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky a súčasný predseda Správnej rady UKF Pavol Hrušovský, ako aj rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár.

Rektor UKF Libor Vozár otvoril slávnostné podujatie svojím príhovorom. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo zavŕšiť tento projekt. Je to v podstate najväčší investičný projekt na univerzite za posledných desať rokov. Za toto obdobie sme internát nadobudli. Dnes môžem povedať, že je v plnej prevádzke,“ predniesol rektor UKF.

Rektor opísal proces rekonštrukcie

Rektor pokračoval prezentáciou, v ktorej opísal celý proces rekonštrukcie od zakúpenia budovy od Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre. Najväčším impulzom pre univerzitu bola finančná dotácia od Ministerstva školstva Slovenskej republiky, vďaka ktorej je dnes internát plne prístupný študentom.

Rektor UKF Libor Vozár otvoril podujatie svojím príhovorom. Fotografia: Aneta Černáková

Študenti majú možnosť ubytovávať sa na internáte, ktorý disponuje kapacitou 395 lôžok, od začiatku septembra. Budova je vybavená jedálňou, práčovňou a dvomi študovňami, ktoré študentom zabezpečia plnohodnotný život na internáte. Rovnako prispejú k tomu, aby ich štúdium bolo kvalitnejšie. Na prvom podlaží sa nachádzajú bunky, ktoré sú určené študentom doktorandského štúdia. Budova spĺňa energetickú skupinu A1, takže o nej môžeme hovoriť ako o nízkoenergetickej.

Rektor ďalej dopĺňa, že priestory internátu sú vybavené vysokorýchlostným Wi-Fi internetom a ďalšími smart technológiami. Tie uľahčujú život ubytovaným študentom, ako aj pracovníkom internátu.

„Osobne budem veľmi rád, keď pominie pandémia a študenti budú mať nielen svoju študijnú časť, ale aj študentský život a sociálne vzťahy, pretože to je dôležitá zložka výchovy a vzdelávania na našej univerzite,“ doplnil Libor Vozár.

Príhovory predniesli aj hostia

Na otvorení ŠD Brezový háj prispel svojou rečou aj poslanec Európskeho parlamentu a bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugen Jurzyca. „Som presvedčený, že internát bude spĺňať účely, ktoré spĺňať má. Teda poskytne študentom základné podmienky k tomu, aby z nich vyrástli vzdelaní mladí ľudia, ktorí budú schopní sa v živote postarať o seba, o najbližších a aj o spoločnosť,“ hovorí. Eugen Jurzyca ďalej vyslovuje želanie všetkým študentom, aby si počas štúdia, ako aj počas obdobia stráveného v priestoroch internátu, vytvorili predpoklady pre úspešný život.

Výstava vo vestibule budovy zobrazuje celý priebeh rekonštrukcie ŠD Brezový háj. Fotografia: Aneta Černáková

„Som veľmi rád, že táto dlhoročná aktivita dospela k svojmu zdarnému koncu. Tento študentský domov poskytne ubytovanie 400 študentom v modernej forme, za ktorú sa naozaj nemusíme hanbiť. Dúfam, že to študentom ich štúdium spríjemní,“ dodáva štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ľudovít Paulis.

Výstava vo vestibule a prehliadka interiéru

Ľudovít Paulis na záver dúfa, že aj v kontexte aktuálnej situácie nebudú musieť študenti tráviť čas zavretí v izbách, ale budú mať čo najviac priestoru na prezenčnú formu vzdelávania.

Po prezentácii a príhovoroch bola pre hostí pripravená výstava, ktorá je umiestnená vo vestibule budovy. Zobrazuje celý priebeh rekonštrukcie od jej začiatku až po súčasnú podobu. Pre zúčastnených bola taktiež pripravená prehliadka interiéru budovy. Mohli tak nazrieť do izieb, študovní, kuchyniek a ostatných priestorov ŠD Brezový háj.

Titulná fotografia: Aneta Černáková

Zdieľajte článok

Komentáre: