Študentom, ktorí nevyužívajú ubytovanie na internáte, je umožnené mimoriadne odubytovanie. Aký je postup?

Študentské domovy UKF zostávajú naďalej v prevádzke, aj keď sa už na väčšine odborov vyučuje dištančnou alebo kombinovanou formou. Študentom, ktorí sa rozhodnú internát počas zimného semestra ďalej nevyužívať, je umožnené mimoriadne odubytovanie.

Rektor UKF v Nitre Libor Vozár zverejnil nové opatrenia s účinnosťou od 1. októbra 2021. Študenti, ktorí sa rozhodnú ďalej nevyužívať ubytovanie na internáte, sa môžu mimoriadne odubytovať k 15. októbru alebo k 31. októbru 2021. Môžu tak urobiť na základe písomnej žiadosti, ktorú schvaľuje riaditeľ príslušného ŠD.

Postup odubytovania

Študent musí proces odubytovania zrealizovať osobne na Ubytovacom oddelení UKF na Dražovskej ceste 2. Pred navštívením Ubytovacieho oddelenia je potrebné vytvoriť rezerváciu vyplnením formulára (vo formulári je potrebné doplniť osobné údaje a do poznámky zadať „odubytovanie“). Študent získa presný dátum a čas, kedy tak môže urobiť. Na Ubytovacom oddelení mu bude poskytnutá písomná žiadosť, ktorú následne predloží riaditeľovi ŠD.

Študent si musí vopred rezervovať termín návštevy Ubytovacieho oddelenia prostredníctvom formulára. Zdroj: doc.ukf.sk

Vedenie ŠD upozorňuje študentov, ktorí sa rozhodnú odstúpiť od ubytovacej zmluvy, že v prípade obnovy prezenčnej výučby nebudú mať garantované ubytovacie miesto v ŠD. Taktiež sa na nich v tomto prípade nebude vzťahovať zvýhodnená cena. Za ubytovanie v ŠD si priplatia o 50 percent viac z pôvodnej ceny.

Vrátené čiastky

Ak sa študent odubytuje k 15. októbru, bude mu vrátená čiastka vo výške 50 percent z ubytovacieho poplatku za mesiac október. Taktiež sa mu vráti ubytovacia kaucia v plnej výške. Tým, ktorí sa odubytujú k 31. októbru, bude vrátená ubytovacia kaucia v plnej sume.

Rektor avizuje, že študent, ktorý sa rozhodne opustiť internát k 15. októbru alebo k 31. októbru, je povinný vysťahovať sa z izby ku dňu dokončenia ubytovania. Izbu musí zanechať v pôvodnom stave a so všetkým príslušenstvom tak, ako mu bola dodaná.

Titulná fotografia: Aneta Černáková

Zdieľajte článok

Komentáre: