Čo musíte urobiť, aby ste mohli napísať záverečnú prácu v cudzom jazyku?

Študenti našej univerzity, hlavne tí zo zahraničia, si určite kladú otázku, či je možné napísať záverečnú…