Etický kódex novinára stanovuje rešpekt a mravnosť

Etický kódex Slovenského syndikátu novinárov pomôže každému, kto chce byť čestným a dobrým novinárom. Každá spoločnosť je…

Chcete vidieť svoj opravený test? Máte na to právo

Počas skúškového obdobia sa študent stretáva s dvomi formami skúšok. Zatiaľ čo pri tých ústnych väčšina…