Ako písmo odzrkadľuje našu osobnosť

Určite sa už väčšina z nás stretla s rozličnými poznámkami k nášmu osobitému štýlu písania rukou. Niektoré pripomienky nám…

Som osobnosť!

Mladí, iniciatívni, ambiciózni. Tieto slová vystihujú skupinu aktívnych študentov žurnalistiky na UKF v Nitre, ktorí stoja  za…