Túlavé topánky s Občasom nečasom

Ako už býva už zvykom, že katedra zoológie a antropológie každý rok ponúka množstvo exkurzií pre študentov,…