Na podávanie prihlášok už nezostáva veľa času – na tieto termíny by ste nemali zabudnúť

Či už ide o stredoškolákov, ktorí si idú podávať prihlášku na UKF, tretiakov, ktorí pokračujú na…

Bakalári a magistri: Termín podania prihlášok sa blíži, podajte ich včas a s potrebnými náležitosťami

Pre mnohých znamená akademický rok 2016/2017 ukončenie niektorého stupňa štúdia. Ak ste sa rozhodli pokračovať ďalej,…