Na podávanie prihlášok už nezostáva veľa času – na tieto termíny by ste nemali zabudnúť

Či už ide o stredoškolákov, ktorí si idú podávať prihlášku na UKF, tretiakov, ktorí pokračujú na magisterský stupeň alebo o piatakov, ktorí si chcú spraviť aj doktorát, všetci by mali mať na pamäti jeden dátum. Je ním ukončenie podávania prihlášok na ich stupeň štúdia. 

Najmenej času majú stredoškoláci. Všetky fakulty určili za konečný dátum prihlasovania sa na bakalársky stupeň 31. marec 2019. Tí, ktorí následne absolvujú aj prijímaciu skúšku, by sa mali na ňu pripraviť v rozmedzí desiateho až štrnásteho júna 2019. Tiež by si mali prichystať 25 eur, pokiaľ si prihlášku podajú elektronicky. Ak využijú papierovú formu, zaplatia o päť eur viac.

Tretiaci majú o mesiac naviac. Prihlasovanie sa na magisterské štúdium sa skončí 30. apríla 2019. Aj v tomto prípade platí, že ak je súčasťou študijného programu aj prijímacia skúška, fakulta ju určí v rozmedzí desiateho až štrnásteho júna 2019. Podobne, ako na bakalárskom štúdiu, aj na vyššom stupni je poplatok 25 eur za elektronickú prihlášku a 30 eur za papierovú.

Najviac času majú budúci doktorandi. Prihlasovanie sa pre nich končí 31. mája. Prijímacie konanie je v tomto prípade medzi 24. júnom až piatym júlom 2019. Prihláška taktiež stojí 25 eur v elektronickej forme a 30 eur v papierovej.

Viac o prihláškach, spôsobe platby a podmienkach prijatia na štúdium sa dozviete tu:

Titulná fotografia: pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre: