Univerzita udelila mimoriadne štipendiá

Ak ste tajne dúfali, že by univerzita mohla finančne oceniť vaše úspešné mimoškolské aktivity alebo perfektné…

Ako to vyzerá s mimoriadnymi štipendiami? Občas nečas sa pýtal za vás

Semester sa nám pomaly končí a niektorí zo študentov už pár dní aktualizujú Akademický informačný systém. Dôvodom…