Poštu zo študentského mailu môžete dostávať aj na Gmail. Poradíme vám, ako na to

Komunikácia študentov s vyučujúcimi prebieha najmä prostredníctvom študentských mailov, ktoré množstvo študentov takmer vôbec nesleduje. Študentský…

Akadémia tanca si robí reklamu, využíva aj študentské maily

„Už neviem, na koho sa mám obrátiť s mojím obrovským rozhorčením, preto sa obraciam na univerzitné…