Z východu na západ

Študentské divadlo VYDI pri UKF v Nitre nedávno „oprášilo“ autorskú inscenáciu študentky 5. ročníka kulturológie Martiny Doričovej…

Kontrast svetov

Pôvodne francúzska ľúbostná novela ožila v apríli v priestoroch Univerzitného tvorivého ateliéru FF UKF. Členovia študentského divadla VYDI predviedli…