Aktivity študentov boli ocenené

rektor-ocenil-aj-volejbalistky

Pri príležitosti Študentských dní nitrianskych univerzít odmenil rektor 19. 11. 2008 viacerých študentov z každej fakulty UKF za šírenie dobrého mena univerzity a reprezentáciu v oblasti štúdia, vedy, športu a kultúry.

Po slávnostnom otvorení v podaní prorektora Miroslava Tvrdoňa a príhovore rektora Ľubomíra Vozára si prevzali diplom Uznanie rektora UKF v Nitre celkom desiati z osemnástich ocenených. Súčasťou tohto vyznamenania bolo aj mimoriadne štipendium vo výške 10.000 Sk.

V príhovore rektora sa okrem symboliky spojenej so 17. septembrom zopakovalo viackrát želanie, aby sa do podobných aktivít zapájalo stále viac študentov. Rektor sa ďalej vyjadril, že má záujem, aby bola študentská iniciatíva vypočutá a boli pre ňu vytvorené čo najlepšie podmienky.

Po odovzdaní ocenení sa oficiálna časť stretnutia uzavrela a otvoril sa priestor pre neformálnu diskusiu, počas ktorej si mohli študenti vymeniť rôzne názory a postrehy s vedením univerzity.

Ocenení študenti

– z pedagogickej fakulty:

Andrej Pleštinskýza reprezentáciu na viacerých umeleckých a kultúrnych podujatiach a za získanie prvého miesta na súťaži VII. celoslovenský festival akordeonistov Euromusette – Goldentango v Rajeckých Tepliciach,
Dagmara Chlebovcová
za aktívnu reprezentáciu univerzity v ženskej basketbalovej extralige v klube BK INPEK UKF Nitra,
Mgr. Ladislav Tischler
za reprezentáciu univerzity na viacerých umeleckých podujatiach, na Workshopoch hudobno-dramatickej tvorby v Cerovej a Pacove, v Galaprograme v rámci NUD a ďalšie mimoriadne aktivity na podporu hudobno-dramatického umenia,
Mgr. Tomáš Turzák
za reprezentáciu UKF na významných medzinárodných vedeckých podujatiach, za vychovávateľskú a pedagogickú činnosť v prázdninovej republike Tralaland v Trnavej Hore a za mnohé ďalšie aktivity.

– z filozofickej fakulty:

Alena Čiernaza prezentáciu UKF v Nitre na turné Vysokoškolského divadla VYDI s inscenáciou Malebná cesta dolu Váhom na festivale Divadelná Nitra a Akademický Prešov,
Bc. Monika Zbínováza výborné študijné výsledky, úspešnú reprezentáciu univerzity na vedeckých podujatiach a za prácu šéfredaktorky časopisu Lúče,
Michal Hornickýza aktívny podiel na príprave 3. ročníka súťaže reklamnej tvorby Cirkulátor 2007 – tvorba všetkých materiálov súvisiacich s propagáciou podujatia a za medializáciu aktivít festivalu Cirkulátor 2008 prostredníctvom vlastnej internetovej stránky www.cirkulator.eu,
Peter Valachyza vzornú reprezentáciu univerzity v zahraničí, za aktívnu účasť v ŠVOČ a iných mimoškolských vedecko-výskumných aktivitách.

– z fakulty prírodných vied:

Andrej Hudecza výborné študijné a vedecké výsledky – cena Liternárneho fondu za Najlepšiu prácu ŠVOČ v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy,
Diana Danóciová
za vzornú reprezentáciu univerzity vo folklórnom súbore Ponitran, ktorý úspešne reprezentuje UKF na domácich aj zahraničných festivaloch,
Martin Cintulaza aktívnu prácu v študentskej časti AS UKF, v Študentskom parlamente UKF a za prácu v Študentskej rade vysokých škôl SR.

– z fakulty sociálnych vied a zdravotníctva:

Katarína Bryndzováza aktívnu reprezentáciu univerzity v ženskej volejbalovej extralige v klube UKF Nitra,
Ľudmila Gavalierová
za reprezentáciu univerzity na súťaži profesionálnych záchranárov Záchrana 2008,
Veronika Reháková
za aktívnu prácu v AS UKF a za aktivity pri realizácii voľno časových aktivít pre študentov vo funkcii predsedníčky Študentského parlamentu UKF v Nitre,
Zuzana Šťastnáza výborné študijné výsledky, za prácu v OZ Storm pri UKF ako terénny pracovník, za koordináciu projektu „Stromík“ – časopis vydávaný pre klientov, a realizáciu mnohých ďalších voľno časových aktivít pre deti.

– z fakulty stredoeurópskych štúdií:

Alexander Laczkoza aktívnu prácu vydavateľa študentského univerzitného časopisu Presstige, ktorý v roku 2008 získal prvú cenu v medzinárodnej súťaži udeľovanou DUE a za aktivity pri organizovaní mimoškolských, kultúrnych a spoločenských podujatí pre študentov,
Balázs Kantárza úspešnú reprezentáciu na univerzitnom kole ortoepickej súťaže Szép magyar beszéd,
Bc. Gabriela Brutovskáza aktívnu prácu v AS UKF, za aktivity vo funkcii podpredsedníčky Zväzu maďarských študentov JUGYIK v Nitre, za organizovanie mimoškolských podujatí pre študentov kultúrneho, športového a vzdelávacieho charakteru.

autor článku: Lukáš Csicsola
autor fotky: Peter Mikulášik


Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.