Prospechové štipendiá: Results found, but…

prospechove_stipendia_results_found_butbez_popisku

Prospechové štipendiá sú každý semester dôvodom pre radosť viacerých študentov, ktorí si výborne splnili svoje študijné povinnosti a vyhoveli kritériám jednotlivých fakúlt. Nemôžeme sa teda čudovať, že mnoho študentov netrpezlivo očakáva zverejnenie  zoznamov, z ktorých sa dozvedia, či im bolo štipendium priznané. Tento rok vznikla fakultám (na základe Príkazu rektora UKF č. 12/2009) povinnosť do 15. októbra informovať študujúcu obec o tomto finančnom nároku nielen prostredníctvom fakultnej vývesky, ale aj na internete. To sa však nezaobišlo bez komplikácií.

Záhada osobitnej internetovej stránky

V spomínanom príkaze rektora sa píše, že informácie o nároku na prospechové štipendium sa máme dozvedieť na „osobitnej internetovej stránke fakulty – Oznamy_názovfakulty”. Ako sme už avizovali v minulom čísle Občasu nečasu, toto vymedzenie nie je dostatočne presné, a preto môže dôjsť k rôznym interpretáciám. Študent pátrajúci po tomto ozname v obrovitánskom strome stránky ukf.sk sa môže veľmi rýchlo stratiť.

Osobitnou internetovou stránkou sa nakoniec myslela sekcia oznamov v systéme DOC. Po prihlásení stačí kliknúť na odkaz Oznamy, následne si vybrať príslušnú fakultu a otvoriť konečný súbor. Takýmto spôsobom sa študent dokáže dostať k zoznamom takmer všetkých fakúlt. Ale nie všetkým. Fakulta prírodných vied (FPV) tu zoznam zverejnený nemá, pretože ho uverejnila na stránke fpv.ukf.sk v sekcii Štúdium na podstránke Štipendiá a pôžičky. Je to jasný dôsledok nepresnosti určenia miesta v príkaze rektora. FPV si svoju povinnosť splnila načas a hoci je zoznam na inej webovej adrese, stále je v súlade s príkazom rektora a všetkými ostatnými predpismi.

Zablokovaný DOC

Ostatným fakultám sa nepodarilo zverejniť zoznam na internete v limite, pretože im v tom bránili viaceré faktory. V prvom rade je dôležité podotknúť, že jednotlivé sekcie fakúlt v systéme DOC boli vytvorené až navečer dňa 15. októbra. Túto informáciu nám potvrdil Peter Hrobár z Oddelenia pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci rektorátu UKF. Na tomto mieste mohli byť teda zverejnené zoznamy najskôr o deň neskôr.

Pedagogická fakulta (PF) zverejnila na DOC svoj zoznam ako prvá. Dekanka Porubská deklarovala, že zoznamy boli načas vyhotovené, podpísané a zverejnené na nástenke. Podľa slov pani dekanky bola PF ako prvá, ktorá kontaktovala prorektora Skalku kvôli sprístupneniu systému, keďže bol zablokovaný.

AIS stále s nedostatkami

Ďalšou okolnosťou, ktorá spôsobila oneskorenie zverejnenia zoznamov na internete, bola odhalená chyba v AIS, ktorá mohla ovplyvniť výsledky vážených študijných priemerov. Táto skutočnosť bola Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) oznámená 13. októbra. Podľa slov dekanky Evy Sollárovej boli po ozname o vyriešení problému vykonané všetky potrebné výpočty a kontrola všetkých študentov, ktorým bolo priznané prospechové štipendium. To, že k danej situácii naozaj došlo, nám potvrdil aj Martin Jošt, administrátor AIS pre FSVaZ. Na našu otázku, či sa rovnaký problém týkal aj iných fakúlt, odpovedal: „Áno, všetci museli nejakým spôsobom riešiť tento problém, inak sa im mohli vyskytnúť študenti, ktorým by nebola vyrátaná správna známka.” Pozitívne je, že tento nedostatok bol odstránený: „Nové funkcionality v AIS sú overované ich používaním,” povedala dekanka Sollárová a ocenila zodpovedný prístup správcov AIS, ktorí dokázali identifikovať možnú chybu pri výpočte prepočítaných vážených študijných priemerov pred ich zverejnením.

Pán prodekan Trošok z Filozofickej fakulty (FF) takisto spomenul systémovú chybu AIS, avšak nechápe ju ani ako vysvetlenie, ani ako ospravedlnenie. Zverejnenie zoznamu o deň neskôr nehodnotil: „Vychádzajúc zo sťažností a poznámok študentov, ktoré som ako prodekan riešil v druhej polovici októbra – a nebolo ich málo – nebola ani jedna jediná, ktorá by súvisela so zverejnením zoznamov.”

Človek, tvor omylný

Fakulta stredoeurópskych štúdií zverejnila zoznam študentov s prideleným prospechovým štipendiom 20. októbra na výveske a o deň neskôr na internete. Pán dekan Attila Komzsík hovoril o „zlyhaní” ľudského faktora, ale zároveň chcel zdôrazniť „že študenti neboli ukrátení a štipendium im bolo vyplatené načas.”

Čo bolo, bolo. Čo bude, uvidíme…

Pri zverejňovaní zoznamov študentov s prideleným prospechovým štipendiom sa koniec koncov vyskytlo viacero komplikácií. Predovšetkým je to nejednoznačný Príkaz rektora UKF č. 12/2009, kde absentuje presné a zrozumiteľné určenie webovej adresy, na ktorej študent informácie nájde. Ďalej sa fakulty pasovali s neskorým vytvorením jednotlivých sekcií v systéme DOC a zablokovaným systémom. K tomu sa pripojila chyba v AIS, ktorá mohla ovplyvniť vážené študijné priemery. A nakoniec zapôsobil aj ľudský faktor.

Nezabúdajme však, že celý systém zverejňovania vznikal práve tento rok a väčšina komplikácií, ku ktorým došlo, by sa už budúci semester nemala vyskytnúť. Nemala…

autor článku: Lukáš Csicsola
zdroj fotografie: www.touramerica.ie

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.