Kam s peniažkami

pomozu-nam-strukturalne-fondyDekrét potvrdzujúci začlenenie UKF medzi univerzitné vysoké školy je už v „našich rukách“. Po rozhodnutí Akreditačnej komisie ostávame v najvyššej z troch kategórií, kedy môžeme rátať s najvyššou sumou peňazí, a to vďaka úsiliu vedenia univerzity a osobitne úsiliu rektora Libora Vozára. Začíname s modernizáciou. O financiách a pripravovaných projektoch sme sa porozprávali s kvestorkou UKF Ľubicou Ehrenholdovou.

„Výsledky akreditácie sa v našej dotácii zo štátneho rozpočtu premietli dvojakým spôsobom. Cez koeficient výskumu a vývoja, ktorý odráža kvalitu vedecko-výskumnej činnosti a počíta sa podľa výsledkov zaradenia fakúlt v rámci komplexnej akreditácie. Ďalším spôsobom je koeficient začlenenia vysokej školy podľa výsledkov komplexnej akreditácie, ktorý však, ako sa ministerstvo školstva rozhodlo, bude pre všetky vysoké školy v roku 2010 rovnaký,” vysvetlila Ľubica Ehrenholdová. Na základe uplatnenia koeficientu výskumu a vývoja získala univerzita tiež dodatočné prostriedky v rámci mzdových prostriedkov, a aj prostriedky na tovary a služby. Ako sme sa dozvedeli, nebola vyčlenená špecifická suma, ktorá by odrážala výsledky akreditácie. Prostriedky sa rozdelili na fakulty metodikou, ktorá sa bežne na univerzite používa na rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu. Metodika zohľadňuje výkony vo vzdelávaní, výkony fakulty vo vedecko-výskumnej, umeleckej a ďalších činnostiach. „Musím ale povedať, že sú to bežné prostriedky, nie kapitálové, ktoré sa môžu použiť na investovanie. Stavebné investície robíme z iných zdrojov, napr. z vlastných zdrojov alebo zo štrukturálnych fondov, nie z tých peňazí, ktoré sme získali na základe akreditácie,” ozrejmila kvestorka.

Renovácia všade, kde je to potrebné

Je dôležité uviesť, že UKF získala nové vzdelávacie priestory, nie v rámci štrukturálnych fondov, na ul. Boženy Slančíkovej. Okrem ubytovacej časti, ktorá už niekoľko rokov slúži svojmu účelu, aj dIng. Ľubica Ehrenholdova, kvestorka UKFruhú časť, ktorá sa zrekonštruovala ako vzdelávací priestor. Do všetkých učební sa zo štrukturálnych fondov inštalujú aj dataprojektory. Dopĺňa sa výpočtová a didaktická technika, pribudli stojany na nové počítače. Súčasťou modernizácie bude aj prebudovanie počítačových sietí. Vedenie univerzity sa snažilo a výsledky sú značné. Kvestorka pokračovala:„Skvalitnili sa ubytovacie priestory. Na internáte pod Zoborom sa zrekonštruovali ubytovacie bunky, niektoré spoločné priestory, chodby, kuchyne, vymenili sa okná. Zrekonštruovaná bola kotolňa a kompletne vymenené boli všetky podlahy. Na jednom poschodí bol vymenený nábytok, podľa finančných možností by sme radi pokračovali aj na ďalších poschodiach.” Čo sa týka študentského domova Nitra, tam sa zrekonštruovali priestory na učebne a kancelárie, zateplila sa časť fasády, vymenili sa okná na vzdelávacej časti a teraz sa začalo s výmenou okien na ubytovacej časti, ktoré by mali byť kompletne vymenené. Ubytovanie sa však jednoznačne zlepší.

Ako informovala kvestorka UKF: „Kritické podmienky ubytovania, kde sa môže ubytovať približne iba 20% študentov, by mala vyriešiť práve výstavba nových internátov. Myslím, že to bude akcia, ktorá sa podarí málokedy. Je to stavba schválená vládou vo výške 20,5 milióna eur. Mali by sme tým získať 720 – 730 ďalších ubytovacích miest.” Výstavba je pripravovaná v troch etapách, závislá od prísunu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. „Teraz sa pracuje na projektovej dokumentácií. Tesne pred podpísaním je zmluva s dodávateľom projektovej dokumentácie. Predpokladáme, že to bude záver roka, október – november, kedy by sme začali pripravovať tiež súťaž na dodávateľa stavby,” dodala Ehrenholdová. Nové internátne budovy, konkrétne štyri, by mali stáť v areáli UKF Zobor. Piaty, pre doktorandov, sa plánuje na mieste súčasnej budovy bytovky, ktorá sa bude pravdepodobne asanovať. Zo zdrojov štátneho rozpočtu, na ktorých získaní má významnú zásluhu rektor UKF Libor Vozár, sa financuje aj výstavba knižnice, o ktorej sa viac dočítate na na nasledujúcich stranách. Budúcnosť univerzity je uložená aj vo veľmi zaujímavej predstave koncentrácie jednotlivých budov pod Zoborom s možnosťou získania priestoru v objekte. Podľa kvestorkiných slov však ide ešte o dlhé rokovania.


Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.