Študenti si dávajú vypracovať záverečné práce, platia v stovkách eur

Písanie odborných prác na objednávku za finančnú odmenu. Služby, ktoré vyhľadáva v univerzitnom svete čoraz viac študentov, dokonca aj doktorandov. Je tento obchod právne postihnuteľný? Aký postoj ma k tejto veci naša univerzita?

DSC_3826Ak je študent odhodlaný napísať dobrú seminárnu, bakalársku či diplomovú prácu, musí sa pripraviť na dlhé hodiny strávené v knižnici výskumom a čítaním odborných publikácií, zháňaním relevantných zdrojov, selektovaním užitočných a skompletizovaním použiteľných informácií. Tým sa jeho úloha nekončí. Text musí byť poskladaný do ucelenej obsahovej podoby a do smernicami danej formy. Ďalšie hodiny, ba aj dni práce. Alebo stačí mať peniaze?

 „Radšej to, ako robiť za pásom“

DSC_3838Nepoznám univerzitu, kde sa to nerobí. Ja predávam svoje autorské práva a tým si privyrábam. Prácu robím poctivo, veď ide aj o moje meno,“ zasväcuje nás do svojej „brigády“ študentka štvrtého ročníka, ktorá píše študentom seminárne, bakalárske a diplomové práce už päť rokov. Z prozaických dôvodov nechce byť menovaná. Klient jej zadá tému, poprípade potrebnú literatúru, dohodnú sa na cene, a tým sa práca študenta končí. Nemusí si robiť s ničím starosti. Skutočný autor práce sa oboznámi s problematikou a pustí sa do jej vypracovania. „Každú prácu robím s citom, inak by ma to nebavilo. Prácu si musí klient objednať v dostatočnom časovom predstihu. Kedysi som si veľmi neverila, keďže som začínala ako stredoškoláčka. Teraz si za desaťstranovú seminárku vypýtam s čistým svedomím aj 50 eur. Za bakalárku 400 eur a diplomovú prácu 700 eur. Už som pomáhala aj pri dizertačných prácach,“ hovorí študentka, ktorá si touto prácou zarobí ročne štvorcifernú sumu. „Nie je to však jednoduché. Upozorňujem, že sú za tým celé dni driny, vysedávania v knižnici a mnoho prebdených nocí, ak mám perné obdobie. Už som skončila aj na infúziách. Ale radšej robím toto, ako za pásom,“ dodáva.

Jednoducho, anonymne, prehľadne…

DSC_3840Takýmto heslom sa prezentuje oficiálny online portál, ktorý ponúka študentom rôzne služby pri písaní prác. Očividne tento druh obchodu už dávno vyšiel z anonymity. Stačí, ak študent zadá svoju objednávku. Zadarmo. Po zverejnení tejto objednávky v databáze sa o ňu začnú zaujímať ľudia, ktorí majú záujem ju spracovať. Jednoducho povedané – napísať celú prácu. Cena za prácu sa dá zjednať až priamo s autorom práce. Celá webová stránka je zriadená firmou s ručením obmedzeným (s.r.o.). Žiadne konkrétne mená, údaje, sumy. Len informácia, že sa platí po častiach (rôzne percentá z dohodnutej sumy), s výnimkou, ak objednávka spĺňa jedno z kritérií: suma do 150 eur, čas na odovzdanie menej ako 5 dní, rozsah do 10 strán. Vtedy musí zadávateľ objednávky platiť celú sumu vopred.

Proti gustu žiaden dišputát?

Nie všetci študenti sa s takýmito praktikami stotožňujú. „Mám jednu spolužiačku, ktorá si dáva písať všetky práce, ktoré máme do školy. Naposledy, keď prezentovala jej prvú podobu a profesor sa jej opýtal na zdroje, odpovedala iba: “Knihy.” “A konkrétne?” “Veľa kníh.” Skúšky robí s pomocou druhej osoby – buď jej píše SMS, alebo používa tzv. “špiónske slúchadlá”, pričom doteraz si to žiaden z profesorov nevšimol. Moji spolužiaci o nej informovali pred rokom aj vedenie katedry, no nič sa nezmenilo. Je hanbou, že takýto človek sa už niekoľko rokov drží na škole v podstate bez problémov a ľudia, ktorí aj majú niečo v hlave, no chcú byť čestní, ledva prechádzajú jednotlivými semestrami,“ rozhorčuje sa študentka nad svojou nemenovanou spolužiačkou.

DIPLOMSamozrejme, študenti zastávajú aj rozdielne názory.„Môj priateľ písal prácu jednej kamarátke za 400 eur. Zhoda 0 %, obhajoba A, celá práca za A. Takže je to hlavne na svedomí človeka a na peniazoch,“ vyjadruje sa k téme študentka Sabina. „Nevidím na tom nič zlé, keď niekto využije tieto služby. Osobne by som to tiež tak vyriešila, keby som mala dostatok financií, lebo zaneprázdnený študent môže svoj čas využiť plnohodnotnejšie. Veľa študentov má problém písať školské práce a nemusia to byť slabí študenti. Naopak, môžu vynikať v niečom inom, len v tomto nie, “ zapája sa do diskusie študentka editorstva a vydavateľskej praxe. Pri tomto vyjadrení sa však vynára otázka, či práve písanie rôznych odborných prác nepatrí medzi gro, ktoré študent univerzity musí zvládnuť. Nemôže teda takéto obchodovanie s prácami riešiť samotná univerzita, ktorú študent – využívateľ služieb navštevuje?

Zákon verzus etika

Pátrali sme, či je celá táto záležitosť protizákonná. „Firmy poskytujú túto prácu na základe tzv. “zmluvy o dielo”. To znamená, že v zmluve sa určia podmienky, kde zhotoviteľ zhotoví (vypracuje) prácu, a za to mu spoločnosť poskytne odmenu. Nevidím právny dôvod, prečo by to malo byť zakázané. Deje sa to. Z toho však vidieť, aký sa asi kladie dôraz na vysokoškolské vzdelanie, resp. požiadavky na študentov. Druhá stránka veci je, že je to eticky nesprávne. Ale etika nie je zákon a právo. Mala by ju posudzovať akademická obec. Takýto druh „obchodu“ nespadá ani do porušenia autorských práv, keďže ide o zmluvu o dielo, ale univerzita to môže – ak to zistí, a to je otázka, ako to zistí – napadnúť,“ vyjadruje sa k téme právnik Matúš Franko. Keďže osoba, ktorá prácu pre nejakého študenta napísala, súhlasí s tým, aby sa pod jeho dielo podpísal daný študent, všetko prebehne v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Univerzita Konštantína Filozofa zatiaľ takéto prípady neriešila

UKF_autor Bibána Šimová (1)Podľa Franka by si tieto interné veci mala ustrážiť každá univerzita vlastnými pravidlami, poprípade kontrolami. Samotný pedagóg je predsa študovaný aj na to, aby dokázal odhadnúť, či je študent schopný napísať prácu v takom znení, v akom ju odovzdal, a či úroveň práce vôbec korešponduje s jeho známkami a vystupovaním v škole. Tento fakt nám potvrdilo aj vedenie najväčšej fakulty UKF. „Takéto postupy považujeme za neprípustné a neakceptovateľné a sme presvedčení, že vyučujúci a školitelia záverečných prác sú schopní počas konzultačného procesu identifikovať, či študent pristupuje k písaniu práce zodpovedne,“ vyjadrila sa k téme prodekanka pre vzdelávanie v interných formách štúdia Jarmila Jurová. „S obdobnými prípadmi sme sa na fakulte nestretli a nemáme o nich žiadne konkrétne informácie. Ak by sa takýto prípad na pôde našej fakulty objavil, určite by sme ho riešili rázne a exemplárne v súlade s platným Disciplinárnym poriadkom pre študentov Filozofickej fakulty,“ dodáva Jurová.

V rovnakom duchu sa vyjadril aj prorektor pre vzdelávanie Ladislav Baráth: „Na UKF sme sa zatiaľ nestretli s takýmto prípadom a keby sa aj vyskytol podobný prípad, tak sa to ťažko odhalí a, samozrejme, platí prezumpcia neviny, takže bez dôkazových materiálov je ťažké hocikoho obviniť. Nehovoriac o tom, že v súčasnosti existuje systém “sledovania” záverečných prác (kontrola originality), práce sa nahrávajú aj do Centrálneho registra záverečných prác + študent podpisuje aj licenčnú zmluvu o zverejňovaní práce, takže sú zapracované rôzne mechanizmy kontroly. Napriek všetkým týmto opatreniam, keby sa dokázateľne odhalil nejaký skutok, tak na základe existujúceho Disciplinárneho poriadku UKF pre študentov v súlade s Čl. 3 bodu e sa za podvod v súvislosti so štúdiom alebo s vedeckou činnosťou, je možné riešiť takýto priestupok.“

autor: Martina Bednárová
foto: Kristína Biela, Bibiána Šimová

Zdieľajte článok

Komentáre:

One thought on “Študenti si dávajú vypracovať záverečné práce, platia v stovkách eur

  1. Vážení študenti, sezóna písania záverečných prác opäť začína. A začína boj o klienta – na internete ponúkajú mnohé agentúry vypracovanie záverečných prác. Vraj anonymne. Je to absolútne klamstvo. Z mojej skúsenosti viem, že každý autor, ktorý Vám (aj keď cez agentúru) vypracuje prácu, si túto prácu dokáže vyhľadať v Centrálnom registri záverečných prác. A v prípade, že sa skutočný autor z akýchkoľvek dôvodov nezhodne s agentúrou…lebo nedostane napríklad zaplatené…môže dôjsť k tomu, že prídete o peniaze, ale aj o kariéru. A mnohé agentúry zavádzajú klientov, a “hrajú sa” na konkurenciu, v skutočnosti ide o reťazenie a je to jedna spoločnosť. Stačí sa pozrieť a skontrolovať si Obchodný register a danú agentúru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.