Ach, tie výkazy – časť druhá

Beátka Dubasová si stále spieva: Účesy, účesy, ach, tie účesy… My stále hromžíme: Výkazy, výkazy, ach, tie výkazy. V minulosti sme vás už oboznámili s touto témou a dnes budeme pokračovať. Zistili sme aktuálne informácie ohľadom výkazov.

Čo hovoria študenti?

Názory študentov na zapisovanie hodnotenia formou papierových výkazov v minulosti boli rôzne. Niektorým to prekážalo a určitá skupina by radšej používala indexy. Boli však aj takí, ktorým výkaz pomohol – hodnotenie v ňom mali zapísané a v systéme AIS  nie. Pomocou dotazníka, ktorý bol na internete prístupný jeden týždeň, sme zisťovali váš aktuálny názor. Zaznamenali sme 307 odpovedí. Papierový výkaz nevadí 73 opýtaným vysokoškolákom (24 %) a vadí 234 vysokoškolákom (76 %). Zrušenie papierovej formy výkazu by nevyhovovalo desiatim študentom (3 %), vyhovovalo 263 študentom (86 %) a 34 študentom ,,je to jedno“ (11 %). Z tohto prieskumu je jasné, že väčšina tituluchtivých ľudí by privítala zrušenie výkazov.

hlasovanie - výkazy

Ako to vidia kompetentní?

Bývalý rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár nás kedysi informoval, že papierová forma výkazov slúži na kontrolu údajov v AIS a v podstate chráni študenta. Zrušenie vtedy nevidel reálne, no zmenu do budúcna nevylučoval. Opýtali sme sa preto súčasného rektora Ľubomíra Zelenického, aký je jeho pohľad na zapisovanie hodnotenia.

Otázku evidencie výsledkov štúdia sa snaží už dlhší čas riešiť komplexne a hlavne s prihliadnutím na požiadavky študentov a absolventov. „V predchádzajúcom období, vo funkcii prodekana pre štúdium a neskôr dekana Fakulty prírodných vied UKF som sa neraz stretal s požiadavkami absolventov našej univerzity, ktorí skončili štúdium niekoľko rokov dozadu, o výpis skúšok, potvrdenie o absolvovaní konkrétnej disciplíny i s detailmi,“ oboznámil nás rektor Zelenický.

Ach, tie výkazy BEZ POPISKU (1)

Taktiež musel brať do úvahy sporné otázky o absolvovaní predmetov aj u existujúcich študentov. K riešeniu týchto problémov boli potrebné relevantné záznamy. Študent pri ukončovaní štúdia mal dva doklady, do ktorých mu príslušní pedagógovia zapisovali výsledky. Oba odovzdal na študijné oddelenie, ktoré po vzájomnej kontrole potvrdilo správnosť v indexe a ten vrátilo študentovi. Hárok sa vložil do spisu študenta a zostal v archíve aj po skončení štúdia. UKF pristúpila k zjednodušeniu: zrušila indexy a nahradila ich výkazmi o štúdiu.

Na úplné zrušenie papierovej formy výkazu je nutné brať do úvahy potrebnú legislatívu. V Akademickom informačnom systéme sa musí zohľadniť autorizovanie zapisovania výsledkov vyučujúcim. „Riešením je zavedenie elektronického podpisu. Tým by dokumenty v elektronickej podobe (teda aj v AIS) nadobudli právne postavenie na úrovni papierových podpísaných dokumentov. Verím, že naša súčasná aktivita, pri ktorej sme sa ako univerzita prihlásili k e-govermentu, umožní zaviesť elektronický podpis,“ vysvetlil Zelenický. Vzhľadom na tento fakt si ale rektor netrúfa povedať, kedy by sa to mohlo stať realitou. Na záver opäť upozornil na to, že papierové výkazy slúžia najmä na ochranu študentov.

UMB len elektronicky

headUMB1

Snaha zjednodušiť administratívnu zaťaženosť učiteľov. To bol jeden z dôvodov, prečo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zrušila zapisovanie hodnotenia papierovou formou. Stávalo sa, že študent nemal pri sebe v čase skúšky index a následne musel opätovne kontaktovať skúšajúceho s požiadavkou o zapísanie hodnotenia do indexu. „Návrh na zrušenie indexov bol prerokovaný na porade prorektorky pre pedagogickú činnosť s prodekanmi pre pedagogickú činnosť jednotlivých fakúlt UMB. Následne bol vypracovaný Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý bol prerokovaný v grémiu a kolégiu rektorky univerzity a predložený na schválenie Akademickému senátu UMB,“ informovala nás Monika Luptáková z Oddelenia prorektorky pre pedagogickú činnosť UMB.

Akademický senát dodatok schválil a podľa platnej legislatívy ho v danom období poslal na registráciu na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, ktoré následne dodatok registrovalo. S účinnosťou od 1. septembra 2010 študenti, ktorí sa zapísali do prvého ročníka prvého aj druhého stupňa vysokoškolského štúdia, už index v priebehu celého štúdia nepoužívali. Zo strany pedagógov i študentov vedenie univerzity nezaznamenalo žiadne negatívne ohlasy.

autor: Igor Roško
foto: archív ON, umb.sk

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.