Dočká sa UKF zrušenia štátnic?

Ukončenie vysokoškolského štúdia len obhajobou záverečnej práce? Predstava, že by sa študenti nemuseli niekoľko týždňov pripravovať na štátnice, to znie celkom dobre. Naša malá krajina by sa konečne mohla dostať na úroveň zahraničných škôl. V roku 2011 tu už pokusy o zrušenie štátnic boli. Prečo však neboli úspešné a ako to bude so štátnicami v budúcnosti?

Tr. A. Hlinku hlavná budova UKF

V minulosti sa bývalý minister školstva Eugen Jurzyca už pokúšal presadiť myšlienku, že štátnice sú zbytočné a na úspešné ukončenie štúdia by stačila obhajoba záverečnej práce. Veľkú podporu mal v profesorovi Liborovi Vozárovi, ktorý bol prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie, bývalým rektorom UKF a momentálne je dekanom FPV UKF. Na Ministerstve školstva SR, u dekanov jednotlivých fakúlt našej univerzity a priamo u dekana Vozára sme sa informovali, aký majú názor na štátnice, ich budúcnosť, ale i to, prečo sa ich zrušenie v minulosti nepodarilo.

Štátnice nie sú z legislatívneho hľadiska potrebné

„Z hľadiska platnej legislatívy je jedinou povinnou štátnou skúškou obhajoba záverečnej práce. Ak niektorá vysoká škola v rámci akreditácie študijných programov upustí od vyžadovania ďalších štátnych skúšok a Akreditačná komisia nevyhodnotí tento krok ako neadekvátny, potom stačí len táto skúška,“ vyjadrili sa z komunikačného odboru Ministerstva školstva SR.

SITA Miniterstvo školstva

Väčšina dekanov vidí v štátniciach prínos

Dekanka FSVaZ profesorka Eva Sollárová vidí v štátniciach zmysel. Podľa jej vyjadrení štátna skúška nie je replikou čiastkových skúšok, je to iný formát v tom, aby študent prezentoval poznatky v súvislostiach a komplexnejšie. Na FSVaZ presadzujú, aby štátnicové otázky ako celok boli kompaktné, a teda umožnili študentovi prezentáciu témy komplexne. To, že štátna skúška má podobu ústnej prezentácie, dotvára formu či podobu čiastkového skúšania, ktoré zvyčajne máva podobu testov alebo písomných skúšok. Dekanka by teda ponechala štátnice a s ich zrušením nesúhlasí.

Za ponechanie štátnic je aj prodekanka pre vzdelávanie PF Jana Duchovičová, podľa ktorej sa práve vďaka štátniciam absolventom lepšie zháňa zamestnanie: „Predmety štátnej skúšky sú uvedené na vysvedčení o štátnej skúške aj s hodnotením. Pracovný trh uprednostňuje v niektorých profesiách, pre ktoré pripravujú na PF, najmä absolventov s priamym uvedením štátnej skúšky v predmete. Napríklad učiteľ angličtiny musí mať štátnu skúšku z anglického jazyka a literatúry s didaktikou z magisterského stupňa štúdia. Zrušením štátnej skúšky by sme mohli absolventom výrazne skomplikovať uplatnenie sa v praxi.“

Celé to vníma inak bývalý rektor UKF a aktuálny dekan FPV profesor Libor Vozár, ktorý sa v minulosti pokúšal presadiť ideu o zrušení štátnic.

Bývalý rektor UKF Libor Vozár
Bývalý rektor UKF Libor Vozár.

Podľa jeho názoru nie sú štátnice vecne potrebné: „Súborné skúšanie z predmetov, ktoré už tesne predtým študenti absolvovali, nie je až tak dôležité. Myslím si, že hlavnú pozornosť treba venovať tomu, aby sa študent sústredil na záverečnú prácu a jej obhajobu, čím sa podporí samostatná práca študenta. Nebol som jediný, kto videl ťažisko práce VŠ štúdia v závere štúdia v podobe záverečnej práce, prebiehalo niekoľko diskusií aj s ministrami. To, že sa nepodarilo presadiť zrušenie ústnych skúšok, má aj svoje objektívne dôvody, napríklad v prípade štúdia humánnej a veterinárnej medicíny sú práve skúšky z jednotlivých blokov štúdia možno aj podstatnejšie než záverečná práca.“

Aj napriek tomu, že štátnice v podobe ústnych skúšok stále pretrvávajú, je bývalý rektor rád, že sa podarilo dosiahnuť aspoň „okreditovanie“ štátnej skúšky, keďže v minulosti to tak nebolo. Je jasné, že napriek profesorovej iniciatíve nemôže jedna univerzita urobiť takéto rozhodnutie a momentálne na Slovensku nie je jediná vysoká škola, kde by sa obmedzili len na záverečnú prácu.

autorka: Natália Gaberová
foto: archív ON, aktuality.sk, SITA

Zdieľajte článok

Komentáre:

One thought on “Dočká sa UKF zrušenia štátnic?

  1. Môj názor je taký, keďže z hľadiska platnej legislatívy je jedinou povinnou štátnou skúškou obhajoba záverečnej práce, že by si mali jednotlivý pedagógovia na zasadnutí predmetovej komisie alebo niečoho takého keďže neviem presne ako to je na VŠ, a dohodnúť sa, že z predmetu alebo odboru takého alebo takého štátna skúška bude iba obhajoba a iný predmet resp. odbor bude mať aj ústnu skúšku ako súčasť štátnej skúšky… a potom už len podať tento návrh akreditačnej komisii aj s odôvodnením a tá buď návrh zamietne alebo ho odobrý 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.