Učiteľ: Povolanie či poslanie?

Učiteľstvo. Kedysi poslanie, dnes často len cesta za titulom a prácou. Skutočný zmysel a podstata tejto profesie sa podľa mnohých vytratili do zabudnutia. Je ešte reálne vyškoliť na pedagogických fakultách schopných učiteľov alebo sa tieto odbory stali len „poistkou“ pre tisíce stredoškolákov?

PF UKF
zdroj foto: pf.ukf.sk

Každoročne pribudnú do radov Pedagogickej fakulty UKF tisíce študentov. Motivácie študovať odbor s pedagogickým zameraním sa líšia. Pre niektorých je to jednoduchá cesta k titulu, iní nasledujú príklad rodičov a niektorí chcú vykonávať toto povolanie skutočne s nadšením a záujmom. Bohužiaľ, aj na PF UKF sa často ocitnú študenti akousi „náhodou“ a jediným zmyslom ich štúdia je pobyt na internáte spojený so zábavou. Aké možnosti má univerzita pri overovaní študijných predpokladov a selekcii budúcich pedagógov?

Ukáž, čo vieš

duchovičová jana_zdroj_ukf.sk
zdroj foto: ukf.sk

„Na prijímacích pohovoroch zisťujeme najmä študijné predpoklady na vykonávanie povolania, ako aj úroveň kognitívnych schopností budúcich študentov našej fakulty. Nie je však fyzicky možné zaznamenať všetky aspekty schopností jednotlivých uchádzačov. Tým, že je na univerzite udržiavané diverzitné (rozmanité) študentské prostredie, kde má každý šancu ukázať svoje schopnosti a talent, musíme dbať na selekciu uchádzačov len v úrovni študijných predpokladov študenta. Výber uchádzačov je však naším dlhodobým cieľom, pretože zabezpečuje kvalitu a štandard vzdelávania,“ vysvetľuje prodekanka pre vzdelávanie Jana Duchovičová.

Samozrejme, nie je možné zaznamenať skutočnú motiváciu či psychickú vyspelosť každého uchádzača len na základe prijímacích pohovorov. Študent sa až postupom času a rozvojom osobnosti v prostredí univerzity „ukáže“ a sám zistí, aké sú jeho vyhliadky do budúcna. Zo psychologického hľadiska ide o dlhodobý proces sebakritiky a uvedomovania si vlastných schopností, nadania či emočného kvocientu. Aj napriek tomu nastavenie spoločnosti a celkové vnímanie pedagogických odborov v poslednom období podmieňuje neistotu nielen uchádzačov, ale aj súčasných študentov pedagogiky.

Študujem učiteľstvo a nehanbím sa za to!

Celospoločenské vnímanie učiteľského povolania už dávno prekonalo stav obdivu a rešpektu voči pedagógom samotným. V dobe informačných technológií a pretlaku propagácie v štýle „študuj vedu a techniku“ začalo byť učiteľské povolanie vnímané posmešne. Určite nejeden z nás začul, ako sa niekto zo študentov pedagogiky vysmieva, tvrdí, že sa nič poriadne neučia, že majú otrasné platy či postavenie v spoločnosti. Prodekanka Duchovičová potvrdzuje:

„Tento problém má svoju podstatu skutočne v celej spoločnosti. Vznikla akási antikampaň voči učiteľskému povolaniu, pretože v médiách nepočúvame o ničom inom, len o štatistikách, ktoré tvrdia, aké nízke sú platy učiteľov v porovnaní s rôznymi inými povolaniami. Nepopieram fakt, že platy v radoch učiteľov sú nízke, ale nesmieme zabúdať na fakt, že učitelia patria do verejného sektora, ich platy sú určené tabuľkovo. Samozrejme, potom nemôžeme porovnávať plat napríklad manažéra a učiteľa. Tým, že sa nezmení takéto spoločenské chápanie celého vzdelávacieho sektora, nezmení sa povedomie učiteľov a nezmení sa ani výška ich finančného ohodnotenia. Všetko spolu totižto súvisí.“

zdroj foto: facebook.com/pages/Katedra-romanistiky-FF-UKF
zdroj foto: facebook.com/pages/Katedra-romanistiky-FF-UKF

Kvalita i kvantita?

Nájsť riešenie problematiky vzdelávacieho systému a prípravy budúcich učiteľov je čoraz viac náročné. Pomohli by najmä zmeny spoločenského vnímania, ale aj zlepšenie výskumu v pedagogickej oblasti či zvýšenie finančnej podpory zo strany štátu. Napriek rôznym diskusiám o kvalite vzdelávania budúcich pedagógov na pôde našej univerzity počet študentov, paradoxne, neklesá. Ku koncu akademického roka 2014/2015 bolo podľa centrálneho registra študentov na PF UKF registrovaných 2243 študentov. Ako dokáže univerzita zlepšovať kvalitu vzdelávania svojich študentov aj napriek ich vysokému počtu? Prodekanka Duchovičová navrhuje:

„Veľmi by nám pomohol vznik univerzitnej cvičnej školy, kde by naši študenti mohli vyučovať a zároveň byť hodnotení svojimi pedagógmi. Skvalitnila by sa tým celá pedagogická prax, pretože by sme mali lepšie odozvy medzi cvičnými učiteľmi (vedú študentov pri vyučovaní) a odborovo-didaktickými pracovníkmi (dohliadajú na výkon praxe a jej hodnotenie). Samozrejme, dokázali by sme realizovať aj výskum a zlepšovať spôsob vzdelávania na akademickej pôde. To však nezávisí len na fakulte či univerzite, vznik takejto inštitúcie je totižto nákladný a potrebovali by sme podporu aj zo strany štátu.“

V súčasných podmienkach však nie je možné zabezpečiť všetky aspekty, ktoré by budúcim pedagógom pri ich štúdiu či praxi pomohli. Nastavenie celého vzdelávacieho systému má mnoho medzier, ale je len otázkou času, kedy sa s týmito problémami bude musieť ministerstvo i všetky školské a vzdelávacie inštitúcie popasovať.

Z pohľadu „skoro“ učiteľa

ukf pf
zdroj foto: ukf.sk

Medzi študentmi pedagogických odborov sa názory rozchádzajú vo viacerých smeroch, napríklad aj v rozsahu praxe. Karel (22), študent slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s výchovou k občianstvu, tvrdí: „Myslím si, že by sme mali mať omnoho viac praxe, pretože je prevažne sústredená len na piaty ročník. Ak by sme odpraxovali viac napríklad v štvrtom ročníku, bol by som omnoho spokojnejší.“ Naopak, Nina (26), študentka učiteľstva predmetov výtvarného umenia a španielskeho jazyka a literatúry, si myslí, že „nám poskytujú dostatok praxe, máme možnosť vyskúšať si vyučovanie na rôznych školách, stále v inom prostredí a pri iných žiakoch.“

Je učiteľstvo len povolaním alebo je vnímané ako životné poslanie? Študentka učiteľstva španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii s výchovou k občianstvu Veronika (22) má v tomto smere jasno:

„Pre mňa osobne je učiteľstvo celoživotným poslaním, pretože chcem deti nielen učiť, ale aj vychovávať. A aj keď je v súčasnosti práca s deťmi veľmi náročná, motivuje ma to k ešte vyššiemu záujmu o učenie.“

Rovnako aj Matej (26), študent učiteľstva telesnej výchovy v kombinácii s etickou výchovou, tvrdí:

„Mojou najväčšou motiváciou je práca s deťmi, ktorým sa rád venujem. A myslím si, že pre každého dobrého učiteľa by mala byť táto práca aj poslaním, rovnako ako je aj pre mňa.“

Na druhej strane, mnoho študentov učiteľských odborov neustále demotivujú nízke platové podmienky, ale najviac pravdepodobne to, ako spoločnosť vníma učiteľov. Po rokoch vzdelávania nás všetkých by si snáď zaslúžili omnoho viac rešpektu a úcty. Nemyslíte?

autorka: Lenka Varchoľaková
 

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.