Čo ponúka Jazykové centrum FF UKF?

Zaujímajú ťa cudzie jazyky? Plánuješ v budúcnosti realizovať svoje plány v zahraničí? Bez zvládnutia aspoň jedného zo svetových jazykov to dnes nejde. Práve Jazykové centrum FF UKF ti pomôže zdokonaliť tvoje doterajšie schopnosti alebo získať uznávaný jazykový certifikát ECL.

S pracoviskom Jazykového centra UKF sa nepochybne denne stretáva mnoho študentov. Máloktorý z nich vie, čo táto inštitúcia predstavuje a vykonáva. Ide o špecifické pracovisko filozofickej fakulty, ktoré sa nachádza na Hodžovej ulici v Nitre. Svojou širokou ponukou jazykových kurzov a absolvovaním skúšok umožňuje záujemcom zvládnuť cudzí jazyk nielen na úrovni študentských potrieb, ale aj na úrovni profesijného života.

Možnosť štúdia európskych jazykov aj arabčiny

Jazykové centrum zabezpečuje výučbu cudzích jazykov pre rôzne študijné programy UKF. Ide predovšetkým o jednoodborové štúdiá ako žurnalistika, manažment kultúry a turizmu, európske štúdiá a podobne. „Prioritou sú pre nás študenti týchto jednoodborových štúdií, potom sú študenti, ktorí majú cudzí jazyk zakomponovaný v rámci všeobecného základu. Ale ak sa nájdu záujemcovia, ktorí to nemajú priamo v študijných programoch, tak vieme zabezpečiť výučbu cudzieho jazyka aj pre nich,“ uvádza riaditeľka centra Elena Zelenická.

definition-390785_1920
Jazykové centrum ponúka skúšku v rôznych jazykových úrovniach. Foto: pixabay.com

Jazykové centrum každý semester zverejňuje svoj aktuálny jazykový program. Okrem primárnej angličtiny sa vyučuje nemčina, ruština, francúzština, taliančina a arabčina. V každom roku absolvuje tieto jazyky v priemere 1500 interných a externých študentov. Kurzy môžu absolvovať aj záujemcovia zo širokej verejnosti, pre študentov zo zahraničia sú v ponuke aj hodiny slovenského jazyka.

Výučba sa uskutočňuje pod vedením kvalifikovaných pedagógov. „Je tu viac-menej mladý kolektív. Kolegovia sú veľmi šikovní a ambiciózni. Čo sa týka ich výučby, tak zatiaľ máme pozitívne ohlasy. Študenti sú veľmi spokojní,“ dodáva Zelenická. „Okrem vyučovania sa podieľajú aj na publikačnej činnosti fakulty. Pripravujú odborné texty pre študentov − vysokoškolské učebné texty, ktoré sú zamerané na jednotlivé odbory, aby študenti získali aj špeciálne komunikačné zručnosti.“

zdroj:pixabay.com
Kurzy v jazykovom centre môžu absolvovať študenti i verejnosť. Foto: pixabay.com

S jazykovým centrom k certifikátu ECL

Jazykové centrum FF UKF od roku 2003 zastáva pozíciu Národného skúškového centra Európskeho konzorcia ECL. Centrum organizuje skúšky zo slovenského jazyka, ale aj z jazykov štátov EÚ. Akreditovaná jazyková skúška ECL na Slovensku nahrádza maturitnú skúšku. Je akceptovaná ako potvrdenie jazykových znalostí pri hodnotení žiadostí o zahraničné štipendijné pobyty a pracovné povolenia. Tiež zaručuje uchádzačovi príplatok za ovládanie cudzieho jazyka. Absolvovanie skúšky ECL je skvelou príležitosťou pre študentov, doktorandov či predstaviteľov rozličných profesií, ktorí sa cudzie jazyky učia v záujme svojho akademického alebo profesionálneho rastu. Skúška sa vykonáva v úrovniach A2, B1, B2, C2 a má neobmedzenú časovú platnosť.

Charakter testovania

Testovanie ECL v tomto roku sa v jazykovom centre uskutoční v  júni, októbri a decembri v jednotlivých jazykových skupinách. Jazyková skúška ECL hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných alebo profesijných situáciách. Ústne skúšky sa vykonávajú pred dvojčlennou komisiou. Ďalšie jazykové zručnosti sa hodnotia písomnou formou pomocou nahrávok a pracovných listov.

Všetci uchádzači dostanú dva pracovné listy, ktoré im umožnia preukázať úroveň jazykových znalostí v rozličných tematických okruhoch. Takže sa nemusia obávať, že sa im skúška nepodarí v dôsledku nedostatočného ovládania slovnej zásoby v rámci nešťastne vybranej témy. Záujemcovia o testovanie si môžu vopred skúšobne overiť svoje schopnosti priamo v Jazykovom centre UKF, kde svoje výsledky prekonzultujú s odborníkmi. Predbežné testy je možné nájsť aj na webovej stránke ecl.hu.

autor: Tibor Habo

 

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.