Dekanka fakulty stredoeurópskych štúdií Žofia Bárcziová: Fakulta má všetky predpoklady pre rozvoj

Fakulta stredoeurópskych štúdií má od apríla novú dekanku Žofiu Bárcziovú. Jej rady boli tentoraz posilnené o ženu, keďže v minulosti zastávali túto funkciu väčšinou muži. Zaujímali sme sa o to, ako vníma vzťahy so študentmi, či plánuje nejaké zmeny na fakulte a aké sú jej ciele do budúcna.

Čo bolo vašou motiváciou zastupovať post dekanky?

Na fakulte stredoeurópskych štúdií pôsobím už od jej vzniku − najprv vo funkcii zástupkyne Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSS UKF a neskôr vo funkcii prodekanky pre medzinárodné vzťahy a rozvoj. Každá pozícia bola náročná. Okrem plnenia povinností a úloh daných funkčným zaradením zohrával veľkú rolu aj predpoklad istých skúseností, rozvahy, no predovšetkým dôvery zo strany ostatných pracovníkov. Tomu všetkému nasvedčovali aj voľby a môj post, ktorý ma teší a zároveň u mňa vyvoláva rešpekt.

Chystáte sa v najbližších mesiacoch urobiť na fakulte nejaké zmeny?

Úsilie presadiť vlastnú stratégiu rozvoja i súčasné spoločenské trendy, prirodzene, predpokladajú isté opatrenia a zmeny. Aby splnili svoj zmysel a ich dopad bol pre fungovanie inštitúcie čo najefektívnejší, je dôležitá starostlivá príprava a správne načasovanie. A keďže vo funkcii dekanky pôsobím krátko, najbližšie obdobie bude zamerané práve na zhodnotenie a výber stratégie.

Myslíte si, že študenti majú záujem o štúdium a jednotlivé odbory na fakulte?

Pokles záujmu o štúdium je celouniverzitným a dokonca až celoslovenským problémom. Existujúci stav reflektuje spoločensko-ekonomické faktory.

Bárcziová
Žofia Bárcziová pôsobí ako dekanka FSS od apríla tohto roka. Foto: fss.ukf.sk

Čo by ste zlepšili a, naopak, čo by ste ponechali v systéme štúdia na vysokej škole, konkrétne v prípade UKF?

Za podstatné z hľadiska vysokoškolského štúdia považujem mieru prepojenosti vzdelávania s praxou a mieru zamestnanosti absolventov. Práve oni sú aj zdrojom preberania systému kvality a realizovaných zmien v študijných programoch. Za nevyhnutné teda považujem i naďalej rozvíjať a prehlbovať spoluprácu s rôznymi domácimi i zahraničnými mimouniverzitnými inštitúciami a podnikmi, ale aj s našimi absolventmi a ich zamestnávateľmi. Práve oni nám môžu poskytnúť impulzy pre inováciu študijných programov i zatraktívňovanie študijných programov v období, keď sa vedie boj o študenta.

Má fakulta stredoeurópskych štúdií predpoklady na úspešné fungovanie aj do budúcna?

Naša fakulta má všetky predpoklady pre rozvoj. Nakoniec to dokazujú aj výsledky komplexnej akreditácie.

dekanka FSS_2
Inaugurácia dekanky na začiatku akademického roka. Foto: Ľubo Balko

Prečo by si mali študenti vybrať práve túto fakultu, dokážu sa v rámci svojho odboru uplatniť?

Uviedla by som aspoň niekoľko osobitostí fakulty – bezprostredný vzťah študenta a pedagóga, dôraz na prepojenie teórie s odbornou praxou, medzinárodný viacjazyčný priestor, t.j. posilňovanie medzikultúrneho a mnohonárodnostného vzdelávania ponukou výučby v regionálnych i svetových jazykoch, ako aj podpora talentovaných a ambicióznych študentov.

Priebežne mapujeme aj uplatnenie sa našich absolventov vo vyštudovanom odbore. Problému zamestnanosti absolventov čelia všetky univerzity. Je to však zložitá otázka, riešenie nezávisí len od školy a miery poskytovaného vzdelávania. Samozrejme, usilujeme sa dosiahnuť zlepšenie aj v tejto oblasti úzkou spoluprácou s inštitúciami, kde realizujú odbornú prax naši študenti, a ktoré by mohli byť aj potenciálnymi zamestnávateľmi našich študentov.

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.