Nepoberáte štipendium, ale potrebujete peniaze? Možnosťou je študentská pôžička

Pôžičky zo štátneho Fondu na podporu vzdelávania sú výrazne výhodnejšie než v bankách. Splácať ich začínate až po skončení štúdia, lehota splatnosti môže byť aj desať rokov.

 

Pokryť náklady na štúdium bez pravidelného príjmu je prakticky nemožné. Mnohí študenti sa spoliehajú na sociálne štipendium, to však niekedy dostanú skôr tí, ktorí ho ani nepotrebujú. Niektoré odbory sú navyše časovo náročné a nedá sa popri nich pracovať.

Pre študentov, ktorí potrebujú finančne podporiť výdavky spojené so štúdiom, ale existuje aj možnosť získať študentskú pôžičku. Ponúka ju štátny Fond na podporu vzdelávania, požiadať o ňu môže ktorýkoľvek študent UKF.

 

Nízke úroky

 

Podstatou činnosti Fondu je poskytovanie pôžičiek študentom, pedagógom a odborným pracovníkom na školách. Študentské pôžičky však poskytujú aj komerčné spoločnosti, najmä banky.

Najväčšou výhodou pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania sú nízke úrokové sadzby. Na pôžičky v akademickom roku 2017/2018 ponúkal Fond pôžičku s ručením 3 %, čo je podstatne nižší úrok ako v bankách.

Úrok sa v jednotlivých akademických rokoch mení, v minulosti mal hodnotu 5 %, ale aj 0,89 %, zakaždým je však stanovený tak, že študentom sa oplatí viac než v banke.

Počas štúdia sa študent nemusí zaťažovať splátkami, splácať začína až po skončení štúdia, pričom lehota úplného splatenia môže byť až desať rokov. Študenti bakalárskeho a magisterského stupňa mohli v uplynulom akademickom roku požiadať o pôžičku vo výške 500 až 2300 eur, doktorandi do 4500 eur.

So študentskou pôžičkou má skúsenosti aj študentka, ktorá si praje zostať v anonymite: „Pôžičku som si vzala, aby som mala peniaze na auto, ktoré by mi výrazne uľahčilo štúdium. Vyplnila som žiadosť a potom som šla na študijné oddelenie. Tam mi ju podpísali, zaslala som ju a čakala som. Peniaze mi prišli hneď po schválení,“ hovorí pre Občas nečas.

Študentskú pôžičku si pochvaľuje: „Veľmi, pôžička má minimálny úrok, môžem ju splatiť, kedy chcem po ľubovoľných častiach.“

Študentské pôžičky sú možnosťou pre tých, ktorí nestíhajú popri škole pracovať. foto: pixabay.com

Aké sú podmienky?

 

O pôžičku môže požiadať ktorýkoľvek študent dennej aj externej formy štúdia. K žiadosti o pôžičku musí povinne pridať potvrdenie o štúdiu. O pôžičky sa spravidla žiada na začiatku akademického roka, hraničný termín podania býva v októbri.

Pri prehodnocovaní žiadostí Fond uprednostňuje študentov, ktorí peniaze potrebujú najurgentnejšie. V rámci nepovinných príloh môžete k žiadosti pridať doklady o tom, že študent je z rodiny v hmotnej núdzi, má špecifické potreby a iné doklady. Kompletný zoznam nepovinných príloh nájdete na webe Fondu na podporu vzdelávania.

Nevyhnutnosťou na priznanie pôžičky je uvedenie ručiteľa, ktorým môže byť ktokoľvek, kto má preukázateľný príjem. So žiadosťou je potrebné pripojiť aj preukaz o príjme ručiteľa.

O pôžičku môže požiadať aj študent zahraničnej školy a študent starší než 26 rokov. Splátkové obdobie je možné po ukončení štúdia skrátiť, prípadne pôžičku splatiť aj jednorazovo. Pôžičku je možné získať maximálne šesťkrát počas štúdia.

Bližšie informácie o študentských pôžičkách nájdete aj na webovej stránke univerzity a webe Fondu na podporu vzdelávania.

Zdieľajte článok

Komentáre: