Prospechové štipendiá za minulý semester sú zverejnené, nájdete ich v AiS

Ak ste v letnom semestri minulého akademického roka dosiahli dobré študijné výsledky, univerzita vás môže odmeniť prospechovým štipendiom.

Držiteľom prospechových štipendií by sa dnes mala informácia o ich priznaní objaviť v AiS.

Dostanete sa k nej po kliknutí na “Štipendiá”.

Úspešným študentom gratulujeme!

titulná foto: pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre: