Výučba čínskeho jazyka odpovedá na požiadavky trhu

Z kurzu čínskeho jazyka pre začiatočníkov sa stal voliteľný predmet, za ktorý absolvent získa dva kredity.

Keď UKF v akademickom roku 2016/2017 ponúkla študentom a zamestnancom kurz čínštiny pre začiatočníkov, zrejme ani sama nerátala s takými ohlasmi, aké prišli. Kurzu sa zúčastnilo množstvo študentov a pritiahol aj pedagógov.

Absolventi sa naučili rozlišovať približne 150 bežných čínskych znakov a viesť jednoduchú konverzáciu v čínskom jazyku. Po skončení kurzu viacero z nich prejavilo vôľu pokračovať.

Jazykové centrum filozofickej fakulty sa preto rozhodlo nadviazať na spoluprácu a zaradiť čínsky jazyk a kultúru do ponuky voliteľných predmetov. Výučba prebieha v spolupráci s Konfuciovým inštitútom v Bratislave.

Predmet spadá do študijného plánu katedry politológie a euroázijských štúdií a prihlásiť sa naň mohol ktorýkoľvek študent. Za úspešné absolvovanie získa študent dva kredity.

„V tomto akademickom roku sa zvýšil záujem zo strany študentov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Kurz navštevujú študenti z rôznych odborov filozofickej fakulty, otvorili sme dve skupiny začiatočníkov s celkovým počtom 30 študentov,“ opisuje riaditeľka jazykového centra Elena Zelenická.

Nové možnosti

„Naším cieľom je sprostredkovať študentom základy čínštiny, spoznať čínsku kultúru a zvyky. S týmto zámerom sa zapisujú na čínsky jazyk aj naši študenti,“ pokračuje riaditeľka Zelenická.

Čínština mladých ľudí priťahuje už len svojou podstatou – v našich končinách ide stále o exotický jazyk. Znalosť základov čínštiny je však do budúcnosti výhodou aj kvôli rozvíjajúcim sa obchodným stykom medzi Čínou a krajinami strednej Európy.

„Jazyk je bránou ku kultúre a v čínskej spoločnosti sa obzvlášť pozitívne vníma, ak cudzinec ovláda čínštinu. Znalosť jazyka môže napomôcť pri otváraní dverí v Číne pre budúcich podnikateľov, pracovníkov štátnej a verejnej správy, žurnalistov a iné povolania,“ tvrdí Elena Zelenická.

„Neustálym rastom čínsko-slovenského obchodného trhu môže byť pre každého študenta výhodou, ak sa vie pochváliť znalosťami čínskeho jazyka a najmä ich dokáže využiť aj v praxi,“ hovorí.

Dodáva, že pre Číňanov sme v rámci regiónu aj vyhľadávanou turistickou destináciou.

foto: pixabay.com

O Číne po čínsky

Výučba čínskeho jazyka zahŕňa dve hodiny týždenne a v angličtine ju vedie 24-ročný čínsky lektor Mengqui Zhang, ktorý študoval v Pekingu na Beijing International Studies University (BISU).

„Hodiny sú vedené metódou postupných krokov, čiže každé nové slovo sa učia študenti správne vysloviť, zapísať v čínskych znakoch a potom ho aplikujú v krátkych vetách, nevyhnutných pre bežnú konverzačnú prax,“ opisuje riaditeľka jazykového centra.

„Výhodou je, že kurz vedie native speaker, čo študentom umožní trénovať si autentickú výslovnosť v krátkych rozhovoroch. Zhang uplatňuje individuálny prístup ku študentom, zápisky študentov v čínskych znakoch lektor priebežne kontroluje a opravuje,“ pokračuje.

Témy jednotlivých prednášok sa týkajú bežných konverzačných situácií a života v Číne. „Vyučovanie obohacuje o sprostredkovanie veľmi užitočných informácií o Číne, či už ide o používanie jazyka, históriu, kultúru, zaujímavé miesta či gastronómiu,“ dodáva Elena Zelenická.

Zdieľajte článok

Komentáre: