Športovci na univerzite – ako prídu k peniazom?

Mnohí mladí ľudia si popri štúdiu dokážu zohnať brigádu, je to pre nich veľká výhoda a možnosť slušne si prilepšiť. Ale čo robiť v situácii, keď je študentom športovec? Každodenné tréningy a minimum voľného času majú za následok, že je takmer nemožné zarobiť si peniaze prácou popri štúdiu.

V dnešnej dobe prevažuje trend, že športovci, ktorí sa chcú venovať svojej záľube profesionálne, sa málokedy odhodlajú prihlásiť sa na univerzity. No existujú aj výnimky. Nielen, že je pre nich ťažšie nájsť si čas na prípravu do školy a učenie. Popri únave a časovému vyťaženiu im čas na prácu zostane málokedy.

Šport ako zamestnanie

Výhodou a šťastím pre študentov-športovcov je prípad, keď dostávajú plat za svoju športovú činnosť. Smutnou pravdou ale je, že šance na takýto zárobok sú na Slovensku pomerne nízke, najmä ak nejde o hokej alebo futbal v najvyšších národných ligách.

Mnoho klubov si svojich zverencov stráži zmluvami, podľa ktorých sú povinní zúčastňovať sa tréningov len s malým alebo žiadnym ohľadom na školské povinnosti. To málo mladých športovcov, ktorí majú profesionálne zmluvy so svojimi zamestnávateľmi a za tieto aktivity aj dostávajú plat, majú zväčša o príjem postarané. Záľuba v športe sa vtedy zlučuje s prácou a tak „zabijú dve muchy jednou ranou“.  V takomto prípade majú študenti-športovci výhodu oproti tým, ktorí musia pracovať popri škole.

Častokrát sú ale odmeny za športové aktivity iba symbolické alebo žiadne. A to môže byť problém. Študovať, športovať a zároveň si niečo zarobiť je takmer nemožné. Voľného času ostáva iba veľmi málo. Doobedie títo ľudia trávia v škole, popoludnie a večery trénovaním, víkendy na podujatiach alebo zápasoch. Popri tom je nevyhnutné pripravovať sa do školy a na skúšky. Na prácu teda čas neostáva.

Možnosť štipendia

Možnosťou pre študentov UKF je požiadať o štipendium. Väčšinou ide o motivačné štipendium, ktoré sa priznáva ako prospechové alebo mimoriadne. Právny nárok naň nie je.  „Mimoriadne štipendium môžete získať za pozoruhodné výsledky a úspechy, ktoré ste dosiahli na medzinárodnej úrovni, na národnej úrovni, na univerzitnej úrovni, za popredné umiestnenia v rámci študentskej vysokoškolskej odbornej a umeleckej činnosti, za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, vedy, za reprezentáciu univerzity v kultúrnej, športovej a spoločenskej oblasti,“ objasňuje pracovníčka Poradenského a servisného centra UKF, oddelenia finančného poradenstva Dana Buchová. Mimoriadne štipendium dostanú študenti v tom akademickom roku, v ktorom sa oň zaslúžili. Žiadosti posudzuje rektor alebo dekan fakulty, na ktorej je žiadateľ zapísaný. Viac informácií o tomto druhu finančnej podpory sa môžete dozvedieť na webstránke UKF v časti štipendiá

Prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci UKF Miroslav Tvrdoň povedal: „V zmysle zákona o motivačnom štipendiu môžeme odpovede na otázky, kto má nárok na tento druh štipendia, nájsť v štipendijnom poriadku, konkrétne v článku 5 o motivačných štipendiách.“  Na našu otázku, či študentovi rolou športovca automaticky prislúcha nárok na štipendium, sme však priamu a jednoznačnú odpoveď nedostali.

foto: pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre: