Potraviny so značkou bio: Zbytočne predražené výrobky alebo skutočná známka kvality?

O cene a kvalite bio výrobkov sa hovorí veľa. Niektorí jej veria, iní sú voči tomuto označovaniu skeptickí. Čo však musia naozaj spĺňať potraviny, aby dostali známku bio kvality? Môžete ísť predávať na trh domáce paradajky bez postrekov a nazvať ich bio paradajkami?

V potravinách sa stretávame najmä s označením bio. Často sa však hovorí aj o eko výrobkoch. Výrazy sú viac-menej synonymné. Eko je označením produktov ekologického poľnohospodárstva a z nich vznikajú výrobky v kvalite bio.

Legislatíva je nekompromisná

Na Slovensku kontroluje kvalitu ekologického poľnohospodárstva už od roku 2004 organizácia Naturalis. Na ich webstránke sú uvedené základné princípy, ktoré musí spĺňať ekologické poľnohospodárstvo. Pestovatelia sa musia okrem iného snažiť o čo najmenšie znečisťovanie pri výrobe, čo najviac využívať recyklovateľné materiály či podporovať úrodnosť pôdy aj z dlhodobého hľadiska.

Pri udeľovaní certifikátu sa však dbá aj na to, či výrobcovia produkujú dostatok nutrične hodnotných potravín. Zamestnávatelia by na základe Charty OSN mali poskytovať svojím zamestnancom kvalitné pracovné podmienky za vhodné finančné ohodnotenie. Tiež je dôležité, či kladú dôraz na to, že ekologické poľnohospodárstvo má vplyv na celú spoločnosť.

Ešte dlhší je zoznam vecí, ktoré sú pre eko pestovateľov tabu. Nesmú podávať lieky zdravým zvieratám. Tie tiež nesmú byť kŕmené produktmi z iných zvierat, ktoré jedli antibiotiká v nedávnej dobe. Využívať sa nesmú syntetické hnojivá či pesticídy. Pohyb dobytka by chovatelia taktiež nemali príliš obmedzovať.

Dôraz sa kladie aj na balenie a dochucovanie hotových výrobkov. Tie nesmú prísť na pulty v hliníkovej fólii a v plastových obaloch s výnimkou polyetylénu. Produkty tiež nemôžu niesť označenie bio, pokiaľ je niektorá zložka geneticky modifikovaná.

Získanie certifikátu bio nie je jednoduché, mnohí preto podvádzajú

Pokiaľ poľnohospodár získa certifikát o tom, že jeho výrobky sú v bio kvalite, je pred ním množstvo byrokratických úkonov a kontrol. Nimi to však nekončí. Aj po udelení oprávnenia musí vyrábať rovnakým spôsobom ako v čase udelenia certifikátu. Každú zmenu musí hlásiť príslušným úradom. Tiež by mal rátať s kontrolami a vedieť sprístupniť im svoju výrobu.

Keďže bio výrobky sa dnes pre mnohých stali akýmsi módnym trendom, niektorí predajcovia a výrobcovia začali slovo bio dávať aj na produkty, ktoré nie sú v tejto kvalite. Za podobné konanie im však hrozí pokuta. Na obale by mal byť kód inštitúcie, ktorá výrobok kontroluje a logo zeleného listu a hviezdičiek, platné pre členské štáty EÚ. Výrobcovia by tiež nemali zabudnúť uvádzať, či boli všetky suroviny vyrobené v Európskej únii.

Titulná fotografia: pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre: